Barvne različice koker španjelov

KSV se na svoji 22. redni seji 24. 4. 2017 seznani z zapisnikom delnega zbora sodnikov. Pisarna obvesti organizatorje nemudoma obvesti o tem, da je prišlo do spremembe barv pri angleških kokrih.

Sklep 29-22: Organizatorje državnih in mednarodnih prireditev se obvesti o spremembi podeljevanja nazivov CAC in PRM bi angleških koker španjelih. Pasma se namesto na 3 deli zdaj zgolj na 2 barvni različici, in sicer: a) enobarvni in b) večbarvni. CAC in PRM se tako podeljujeta v skladu z novo barvno delitvijo.