CACIB Bled 2018

16.6.2018: Mednarodna razstava psov vseh pasem/International all Breed Show
17.6.2018: Mednarodna razstava psov vseh pasem/International all Breed Show

INFO: kzs.shows@gmail.com

Prve preliminarne statistike (vse prijave prejete do 19.4.2018 do 16:00 brez Doglle)/ first preliminary statistics (All entries recieved by 19.4.2018, 16:00, except Doglle):
CACIB Bled 1
CACIB Bled 2

PRIJAVNICA/APPLICATION FORM

SPLETNA PRIJAVA/ONLINE ENTRY

SODNIŠKA LISTA / JUDGES LIST

Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016): KSV zavrnjena sklepa 9/9-2016 in 9/10-2016 spremeni v naslednji sklep: Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

It is forbidden to show DOCKED and CROPED dogs born after 1.1.2015 on Shows in Slovenia, except dogs with tails croped for medical reasons. When this exception is being used, a veterinary confirmation must be attached to the entry as well as presented to the Judge in the ring on the Show itself.

CENIK/PRICE LIST

Podatki za plačilo / Payment details:
Upravičenec // Beneficiary: KZS d.o.o., Zapoge 3d, SI – 1217 Vodice, Slovenija
Banka // Bank: A BANKA d.d., Slovenska cesta 58, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
TRR // IBAN: SI56 0510 0801 2837 263
SWIFT // BIC: ABANSI2X
Referenca // Reference: 00-70000

Prijavnico si preberite v celoti. Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavljate v razred delovnih, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavljate v razred prvakov in fotokopijo potrdila o plačani prijavnini za psa.
Pred razstavo prejme razstavljavec potrditev prijave, ki je hkrati tudi vstopnica za eno osebo na prijavljenega psa. Razstavljavcem, ki na prijavnici navedejo elektronski naslov, potrdilo prijave pošljemo preko e-pošte.

Please read the whole entry form and fill all the empty spaces in legible font. It is imperative that you also send us a copy of: pedigree, FCI working certificate if you are entering your dog to working class, copy of national or international championship if you are entering your dog to champion class and a copy of payment if you payed in advance.
Every exhibitor will receive an entry confirmation before the Show. This is also considered as a ticket for one person. Exhibitors, that will provide an e-mail address on the entry form, will receive the confirmation on their e-mail address.