Izdelava profila DNK za kraške ovčarje

Spoštovani!

Posredujemo sklep 30. seje Upravnega odbora KZS, ki se nanaša na izdelavo profilov DNK pri pasmi kraški ovčar.

Sklep UO KZS 3/30–2017: Vsi profili DNK, katerih plačnik je KZS, se morajo izdelati na Biotehnični fakulteti v Ljubljani.