IZVAJANJE RTG SLIKANJA IN OCENJEVANJE RTG POSNETKOV

IZVAJANJE RTG SLIKANJA IN OCENJEVANJE RTG POSNETKOV ZA UGOTAVLJANJE PRIROJENIH NAPAK OKOSTJA PRI PSIH ZA PRIDOBITEV SLOVENSKEGA VZREJNEGA DOVOLJENJA.

Obveščamo vas, da določila za pridobitev slovenskega vzrejnega dovoljenja v skladu z vzrejnimi pravilniki ostajajo nespremenjena.

RTG slikanje se lahko opravlja na osnovi določil vzrejnih pravilnikov za posamezno pasmo pri vaših izbranih veterinarskih klinikah po Sloveniji ali v Veterinarskih fakultetah v državah Evropske Unije.

V Sloveniji lahko ocenjevanje RTG posnetkov opravljata Veterinarska fakulteta v Ljubljani in Veterinarska bolnica Vipava.

Ocenjevanje RTG posnetkov se v skladu z določili vzrejnih pravilnikov lahko opravi tudi pri pooblaščenih ustanovah v tujini in na Veterinarskih fakultetah držav Evropske unije.

Za vpis v slovensko rodovno knjigo bomo upoštevali le izvide organizacij, ki smo jih navedli zgoraj.

DOKUMENTE, IZDANE OD DRUGIH IZVAJALCEV, KZS NE BO UPOŠTEVALA.

Predsednik Komisije za strokovna vprašanja: Roman Höfferle, l. r.

Predsednik KZS: Egon Dolenc, l. r.