DVK ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE

Komisija spada pod: KZS

Predsednik: Jelka Simčič, bpp.slo@gmail.com, Tel: 01/ 28 222 89 – zvečer

Cvetka Bogovčič

Marija Kavčič

Janez Plestenjak

Katja Rožman


Oseba za podajanje informacij v imenu VK:

Jelka Simčič,  tel.: 01/ 28 222 89 – zvečer


JESENSKO OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED,


ki bo v skladu z določili Vzrejnega pravilnika za bernskega planšarskega psa v nedeljo, 01.oktobra 2017, od 10. do 13. ure na vadišču ŠKD Krim v Lj.Sneberju ( www.kd-krim.si ).

Vsi psi morajo imeti veljaven potni list, lastniki pa člansko izkaznico kinološkega društva ali kluba KZS, z nalepko 2017. V nasprotnem primeru se bodo storitve obračunale kot za nečlane, to je 100 % višje.

I/ za ocenjevanje zunanjosti (starost najmanj 9 mesecev) potrebujete:

  • originalni rodovnik,
  • za pse, ki so pripeljani iz tujine izvozni rodovnik, z vpisom v Slovensko rodovno knjigo.

II/ za prvi vzrejni pregled (starost najmanj 15 mesecev) potrebujete:

  • originalni rodovnik in fotokopijo, za uvoženega psa pa izvozni rodovnik in fotokopijo (export pedigree), z vpisom v Slovensko rodovno knjigo,
  • izvide kolčnega sklepa, komolcev in ramenskega sklepa (original in fotokopija); rentgensko slikanje se po dopolnjenih 14 mesecih starosti lahko opravi pri veterinarski ustanovi, ki ima za to koncesijo,
  • oceno zunanjosti s prireditve v Sloveniji (original in fotokopijo); oceno lahko pridobite tudi na dan vzrejnega pregleda.

III/ za podaljšanje vzrejnega dovoljenja:

  • vzrejno dovolilnico oz. vzrejno knjižico pošljite na spodaj navedeni naslov; v izjemnih primerih lahko vzrejna komisija zahteva od lastnika, da psico / psa ponovno privede na pregled;
  • fotokopijo veljavne članske izkaznice.

Prosimo, da ne pošiljate poleg knjižice in članske izkaznice nobenih dodatnih potrdil, saj jih vse že imamo.

Prosimo vas, da se na oceno zunanjosti in / ali vzrejni pregled prijavite z navadno in ne priporočeno pošto do 25.09. na naslov: Jelka SIMČIČ, Litijska 12, 1000 Ljubljana ali pa bpp.slo@gmail.com.

Vsem, ki se bodo prijavili na naši prireditvi, bomo podrobna navodila poslali po prejemu prijave. Prijavi obvezno priložite fotokopijo rodovnika psa / psice in navedite svojo telefonsko številko ali spletni naslov.

 

 

OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED

bo v skladu z določili Vzrejnega pravilnika za bernskega planšarskega psa v nedeljo, 26. marca 2017, od 10. do 13. ure na vadišču ŠKD Krim – Lj.Sneberje ( www.kd-krim.si ).

Vsi psi morajo imeti veljaven potni list, lastniki pa člansko izkaznico kinološkega društva ali kluba KZS, z nalepko za 2017. V nasprotnem primeru se bodo storitve obračunale kot za nečlane, to je 100 % višje.

I/ za ocenjevanje zunanjosti  ( starost najmanj 9 mesecev ) potrebujete:
–    originalni rodovnik,
–    za pse, ki so pripeljani iz tujine izvozni rodovnik, z vpisom v Slovensko rodovno knjigo.
II/ za prvi vzrejni pregled ( starost najmanj 15 mesecev ) potrebujete:
–    originalni rodovnik in fotokopijo, za uvoženega psa pa izvozni rodovnik in fotokopijo (export pedigree) z vpisom v Slovensko rodovno knjigo,
–    izvide kolčnega sklepa, komolcev in ramenskega sklepa ( original in fotokopija ); rentgensko slikanje se po dopolnjenih 14 mesecih starosti lahko opravi pri veterinarski ustanovi, ki ima za to koncesijo,
–    oceno zunanjosti s prireditve v Sloveniji ( original in fotokopijo ); oceno lahko pridobite tudi na dan vzrejnega pregleda.
III/ za podaljšanje vzrejnega dovoljenja:    ( prosimo, da pošiljate le knjižico in fotokopijo članske izkaznice )
–    vzrejno knjižico pošljite na spodaj navedeni naslov; v izjemnih primerih lahko vzrejna komisija zahteva od  lastnika, da psico / psa ponovno privede na pregled,
–    fotokopijo veljavne članske izkaznice.

Na oceno zunanjosti in/ali vzrejni pregled vas prosimo, da se prijavite z navadno (  ne priporočeno! ) pošto do 22.03. na naslov: Jelka SIMČIČ, Litijska 12, 1000 Ljubljana ali na e-mail: bpp.slo@gmail.com.
Prijavi obvezno priložite fotokopijo rodovnika psa / psice in navedite svojo telefonsko številko ali spletni naslov.

Hvala za objavo in prijazen pozdrav

Jelka Simčič
predsednica DVK za BPP