DVK ZA DOBERMANE

Komisija spada pod: KZS

Predsednik: Sašo CVEK, cstisk@siol.net, Tel: 041 697 226

Miroslav Zidar
Željka Fon Zidar
Rado Lukanc
Miran Marš
Tadej Nagode
Katja Rožman
Nataša Lukančič
Elizabeta Košuta Arčon
Andreja Čučnik


Oseba za podajanje  informacij v imenu VK:

Sašo CVEK, 041 697 226, e-mail: cstisk@siol.net


Državna vzrejna komisija za dobermane, belgijske ovčarje in rottweilerje razpisuje jesensko ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled za dobermane.

Prireditev bo v nedeljo, 1. oktobra. Vse ostale informacije in spletna prijavnica bodo objavljeni na spletni strani Kinološke zveze od 4. septembra naprej.

Razpis VP za dobermane 10-2017

 

DRŽAVNA VZREJNA KOMISIJA ZA PASMO DOBERMAN
RAZPISUJE SPOMLADANSKO OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED

Državna vzrejna komisija za pasmo doberman, organizira v nedeljo, 26. marca 2017
vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti na vadišču Kinološkega društva Domžale.
Natančen čas bo objavljen na spletni strani KZS 4 dni pred prireditvijo glede na število prijav.

Za ocenjevanje zunanjosti potrebujete (na dan prireditve):
1.    potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica);
2.    original rodovnika. Psi morajo biti čipirani ali imeti čitljivo tetovirno številko;
3.    veljavno člansko izkaznico z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto – 2017;
4.    najnižja starost psa/psice za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti je 9 mesecev

Za vzrejni pregled potrebujete (na dan prireditve):
1.    potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica);
2.    original rodovnika, uvoženi psi morajo biti pred pregledom vpisani v SLR;
3.    psi morajo biti čipirani v deželi izvora in imeti čitljivo tetovirno številko, če jo pes ima;
4.    originalno vzrejno knjižico ali kartonček, če jo pes/psica že ima;
5.    fotokopijo telesne ocene (če jo pes že ima). Vzrejnega pregleda se lahko udeležijo psi/psice s telesno oceno najmanj DOBRO (3). Oceno zunanjosti lahko pes pridobi neposredno pred vzrejnim pregledom.
6.    original izvida obveznega slikanja kolkov in komolcev
po sklepu KSV in UO KZS, ki je bil objavljen na spletni strani KZS 17.1.2017, mora biti ocenjevanje slikanja od tega dne dalje opravljeno na Veterinarski fakulteti v Ljubljani ali Veterinarski bolnici Vipava.;
7.    original delovne knjižice z opravljenim minimalno B-BH, z izjemo policijskih, vojaških in reševalnih psov (priznava se samo izpit opravljen v Sloveniji);
8.    psi, ki so opravili izpit IPO v tujini, morajo potrdilo predhodno nostrificirati na KZS;
9.    najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 15 mesecev (veljati začne pri dopolnjenih 18 m.);
10.    veljavno članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto – 2017.
Nečlani plačajo dvojno pristojbino;
Na naslov: info@kinoloska.si pa pošljete kopije naslednjih dokumentov:
1.    kopijo rodovnika, uvoženi psi morajo biti pred pregledom vpisani v SLR;
2.    kopijo vzrejne knjižice ali kartonček, če jo pes/psica že ima;
3.    fotokopijo telesne ocene (če jo pes že ima);
4.    kopijo izvida obveznega slikanja kolkov in komolcev;
5.    kopijo delovne knjižice;
6.    kopijo članske izkaznice z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto – 2017.

Podaljšanje vzrejnih dovoljenj se opravi le ob ponovni privedbi psa/psice na vzrejni pregled.
Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa je odgovoren lastnik.

Zadnji rok za prijavo je 21.3.2017. Po tem roku prijav ne bomo več sprejemali !
V primeru nepopolne dokumentacije vaša prijava ne bo upoštevana !