DVK ZA ŠARIVCE – SEKCIJA ZA VODNE PSE

Komisija spada pod: KZS

Predsednik: Jože Rus, joze.rus3@siol.net, Tel: 041 915 297

Člani:

Milan Udovč
Lidija Okleščen

 

VZREJNI PREGLED ZA VSE PASME VODNIH PSOV

11. 11. 2017 z začetkom ob 9. uri pred lovskim domom LD Žalec na Rinki, Gotovlje 177.

Pogoji za nemške prepeličarje: psi morajo biti telesno ocenjeni in imeti že opravljeno vzrejno preizkušnjo ter da so na dan vzrejnega pregleda stari najmanj 14 mesecev.

Pogoji za vodne pse: psi morajo biti na dan vzrejnega pregleda stari najmanj 14 mesecev, imeti morajo opravljeno telesno oceno in slikanje displazije kolkov pri pooblaščeni veterinarski organizaciji – spisek je objavljen na portalu KZS. Za pasmo lagotto romagnolo je potrebno, da imajo psi opravljen genetski test na bolezni LSD – bolezen shranjevanja v lizosomih in JE – juvenilna epilepsija. Psi, ki nimajo še opravljene telesne ocene, bodo to lahko opravili pred vzrejnim pregledom.

Vse pasme psov morajo imeti opravljen tudi profil DNK o identiteti psa pri akreditiranem laboratoriju s standardom ISAG, v Sloveniji je pogodbeni izvajalec EVG, molekularna diagnostika, d.o.o. Taborska cesta 8, Maribor. Odvzem krvi za vse genetske teste lahko opravljajo vse pristojne veterinarske organizacije z licenco Veterinarske zbornice Slovenije na podlagi naročila na obrazcu KZS – spisek je objavljen na portalu KZS.

S seboj na vzrejni pregled je potrebno prinesti originalni rodovnik in obojestransko fotokopijo tega dokumenta ter original in fotokopijo certifikata profila DNK o identiteti psa. Za vodne pse pa še originalni izvid in fotokopijo o stopnji displazije kolkov, izdan od pooblaščene veterinarske komisije, ter originalni izvid in fotokopijo o opravljenem genetskem testu na bolezni LSD in JE. Prijave za nemške prepeličarje: Anton Selinšek 02 8036 789, za vodne pse: Jože Rus 01 3666 053, el. pošta: joze.rus3@siol.net.

 

Pogoji za pristop k vzrejnemu pregledu:

  1. Imeti morajo veljavno originalno rodovno listino izdano od države, ki je članica FCI ali

države pogodbene partnerice FCI in je vpisan v rodovno knjigo KZS ( SLR ),

  1. Opravljeno slikanje stopnje displazije kolkov v starosti najmanj 12 mesecev in

stopnja ni višja od  stopnje A in B,

  1. Opravljen genetski test na bolezni – juvenilna epilepsija JE in bolezen shranjevanja

v lizosomih LSD pri pasmi Lagotto Romagnolo pri pooblaščenih inštitucijah in klinikah ki

imajo koncesijo pristojnega državnega organa v Sloveniji ali pri tujih pooblaščenih

inštitucijah in klinikah, ki imajo koncesijo v matični državi. Genetski test na nepravilno

odlakanost kožuha (gen RSPO2) pa se pri tej pasmi priporoča, oziroma se ga zahteva kadar

se na vzrejnem pregledu posumi na prisotnost te nepravilnosti. Za obe dve zgoraj navedeni

bolezni in genetsko motnjo pri odlakanosti mora biti genetski test negativen – zdrav, ali

zdrav nosilec (nosi en vzročni alel) – heterozigot.

  1. Da so psi in psice na dan vzrejnega pregleda stari najmanj 14 mesecev.
  2. Da imajo vsi psi in psice najmanj odlično ali prav dobro oceno zunanjosti (ali dobro

za pogojno vzrejno dovoljenje), opravljeno na telesnem ocenjevanju, ocene iz razstav se na

vzrejnih pregledih  ne upošteva,

  1. Da imajo opravljen predpisan delovni izpit – vzrejno preizkušnjo za pasme, ki jih FCI

razvršča kot delovne pasme in sicer: Barbet, Irski vodni španjel, Frizijski vodni pes in

Ameriški vodni španjel.