DVK ZA ŠARIVCE – SEKCIJA ZA NEMŠKE PREPELIČARJE

Komisija spada pod: KZS

Predsednik: Anton Selinšek, Tel: 02 8036 789

Jože Rus
Franc Svetec
Milan Udovč


VZREJNI PREGLED ZA NEMŠKE PREPELIČARJE

11. 11. 2017 z začetkom ob 9. uri pred lovskim domom LD Žalec na Rinki, Gotovlje 177.

Pogoji za nemške prepeličarje: psi morajo biti telesno ocenjeni in imeti že opravljeno vzrejno preizkušnjo ter da so na dan vzrejnega pregleda stari najmanj 14 mesecev.

Vse pasme psov morajo imeti opravljen tudi profil DNK o identiteti psa pri akreditiranem laboratoriju s standardom ISAG, v Sloveniji je pogodbeni izvajalec EVG, molekularna diagnostika, d.o.o. Taborska cesta 8, Maribor. Odvzem krvi za vse genetske teste lahko opravljajo vse pristojne veterinarske organizacije z licenco Veterinarske zbornice Slovenije na podlagi naročila na obrazcu KZS – spisek je objavljen na portalu KZS.

S seboj na vzrejni pregled je potrebno prinesti originalni rodovnik in obojestransko fotokopijo tega dokumenta ter original in fotokopijo certifikata profila DNK o identiteti psa. Za vodne pse pa še originalni izvid in fotokopijo o stopnji displazije kolkov, izdan od pooblaščene veterinarske komisije, ter originalni izvid in fotokopijo o opravljenem genetskem testu na bolezni LSD in JE. Prijave za nemške prepeličarje: Anton Selinšek 02 8036 789, za vodne pse: Jože Rus 01 3666 053, el. pošta: joze.rus3@siol.net.

 

Pogoji za pristop k vzrejnemu pregledu:
1. da so psi vpisani  v rodovno knjigo KZS – SLR – Pr in posedujejo veljavno rodovno
listino – rodovnik,
2. da so se lastniki psov pravočasno prijavili na vzrejni pregled in predložili kopije zahtevanih dokumentov,
– fotokopijo rodovnika – obojestransko,
– fotokopijo delovnih preizkušenj,
– fotokopijo izvida o stopnji displazije kolkov na podlagi slikanja kolkov v starosti
najmanj 12 mesecev pri inštitutih in klinikah, ki imajo koncesijo pristojnega
državnega organa, s tem, da stopnja displazije ne presega stopnje A, če to
zahteva vzrejna komisija na podlagi 5. člena tega pravilnika,
– fotokopijo telesne ocene,
3. da so psi in psice na dan vzrejnega pregleda stari najmanj 14 mesecev,
4. da imajo vsi psi  in psice najmanj odlično ali prav dobro oceno zunanjosti (ali dobro
za pogojno vzrejno dovoljenje), opravljeno na telesnem ocenjevanju, ocene iz razstav se na vzrejnih pregledih  ne upošteva.
5. da imajo opravljeno:
– uporabnostno preizkušnjo z I. ali II. oceno, ali III. oceno s tem, da so ocene v
Predmetih – nos, glasna gonja, volja za delo po sledi in veselje do vode najmanj 3
(tri).
– vzrejno preizkušnjo z I. ali II. oceno, ali dosegajo najmanj pogoje za II. oceno,
razen v predmetih – donašanje pernate divjadi, donašanje zajca in donašanje
pernate divjadi iz vode. Namesto teh predmetov se psu prizna I. ali II. oceno na
uporabnostni preizkušnji v delu po krvni sledi za vse pasme lovskih psov, kot
določa 9. člen tega pravilnika,
6. da so se udeležili vzrejnega pregleda.