DVK ZA PRINAŠALCE

Komisija spada pod: KZS

Predsednik: Jože Velikonja, prinasalci@kinoloska.si, Tel: 041 207 450

Darko Korošec – podpredsednik
Andrej Emih – referent za delo
Alenka Pokorn – referent za labradorce
Tina Sterguljc Krušič – referent za ostale prinašalce


Razpis jesenskega vzrejnega pregleda 2017

Državna vzrejna komisija za prinašalce prireja v nedeljo, 1. oktobra 2017, vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti in vzrejno preizkušnjo na lokaciji: Športno kinološko društvo Ajdovščina, dolenje-Ustje, 5270 Ajdovščina (GPS Koordinate: 45.867671, 13.897742); s pričetkom ob 9. uri.

Prijave za vzrejni pregled, vzrejno preizkušnjo in telesno ocenjevanje pošljite z NAVADNO POŠTO najkasneje 5 dni pred prireditvijo (do 25.9. – poštni žig) na naslov: Tina Sterguljc Krušič, Arclin 71a, 3211 Škofja vas.
Prijava mora vsebovati naslednje dokumente:
• navedbo na kaj se prijavljate (TO, VP, vzrejni pregled)
• obojestranska kopija rodovnika
• izpolnjen vzrejni list, ki ga najdete na spletni strani KZS (http://www.kinoloska.si/images/obrazci/2012/vzrejni_list.doc)
• potrdilo o plačilu

Vzrejna komisija ne pošilja potrditev prejema prijav. Neprijavljeni psi ne bodo mogli sodelovati na prireditvi. Za lažjo organizacijo, ki omogoča tudi takojšnjo izdajo vzrejnih knjižic prosimo, da se opravljanje telesne ocene, vzrejne preizkušnje in vzrejnega pregleda predhodno poravna na TRR Kinološke zveze Slovenije, TRR: SI56 0201 0001 5148 456, Sklic: 00 20010, s pripisom: Za vzrejni pregled DVKP »ime psa«).
K prijavi psa priložite še kopije zdravniških potrdil (pregled oči, slikanje kolkov, genski test) ter telesne ocene in delovne preizkušnje v kolikor ste jih že predhodno opravili. Na dan prireditve je komisiji potrebno predložiti na vpogled dokumente v originalu oziroma dostaviti kopije dokumentacije, s katero ob prijavi še niste razpolagali. Psi, ki nimajo opravljenih vseh predpisanih testov in drugih pogojev za pristop (izjema sta telesna ocena in vzrejna preizkušnja, v kolikor se opravljata na dan prireditve) ne bodo mogli pristopiti k vzrejnemu pregledu.

Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti:
• Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica).
• Veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih. Psi morajo biti označeni – čipirani v državi, kjer so se skotili. Uvoženi psi morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko
• Kopija rodovnika.
• Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto. Nečlani plačajo dvojno pristojbino.
Najnižja starost psa/psice za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti je 9 mesecev.
Lastnik se strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v Kinologu na spletni straneh komisije.

Pogoji za udeležbo vzrejni preizkušnji:
• Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica).
• Veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih. Psi morajo biti označeni – čipirani v državi, kjer so se skotili. Uvoženi psi morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko
• Kopija rodovnika.
• Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o o plačani članarini za tekoče leto.
• Pozitivna ocena zunanjosti.
Najnižja starost psa/psice za udeležbo na vzrejni preizkušnji je 9 mesecev.

Na vzrejni preizkušnji se ocenjujejo naslednje discipline:
1. značajske lastnosti (vodljivost)
2. obnašanje ob strelu
3. prinašanje predmeta na planem
4. prinašanje predmeta iz globoke vode
Lastnik se strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v Kinologu in na spletnih straneh komisije.

Za vzrejni pregled potrebujete še:
• Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica).
• Veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih. Psi morajo biti označeni – čipirani v državi. Uvoženi psi morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko
• Kopija rodovnika.
• Fotokopijo ocene zunanjosti najmanj DOBRO (če jo že ima), ki jo je pes pridobil na ocenjevanju zunanjosti; oceno zunanjosti lahko pridobite neposredno pred vzrejnim pregledom.
• Opravljeno vzrejno preizkušnjo ali PNZ, LPR, TPR. Vzrejno preizkušnjo lahko opravite neposredno pred vzrejnim pregledom.
• Slikanje kolkov in komolcev je obvezno za vse pasme in mora biti opravljen pri starosti najmanj 12 mesecev.  Slikanja opravljena do 1.9.2017 se upoštevajo določila aktualnega vzrejnega pravilnika, za slikanja opravljena po 1.9.2017 se upošteva pravila, ki jih je sprejel KZS: http://www.kinoloska.si/vzreja/rtg-slikanje-za-vzrejno-dovoljenje/
• Opravljen klinični pregled oči, pooblaščeni so naslednji veterinarji:
o Veterinarska klinika Lesce, dr. Zlata Čop (04/53-77-100)
o Klinika za male živali, Gorkičeva 6, Ljubljana, dr. Tadej Zemljič
o Ambulanta za male živali Kočevje, cesta v Log 14, 1330 Kočevje, mag. Sabina Bajc-Piškur
• Izdelan DNA profil v skladu z ISAG standardom (EVG Maribor ali veljavni laboratorij, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar) ter pravili, ki jih je objavila KZS: http://www.kinoloska.si/vzreja/rtg-slikanje-za-vzrejno-dovoljenje/
Državna vzrejna komisija ne bo organizirala odvzema biološkega materiala za genski test, teste morate opraviti predhodno in predložiti rezultate na samem vzrejnem pregledu. Odvzem biološkega materiala mora opraviti veterinar, ki predhodno preveri čip in navedeno potrdi z žigom in podpisom.
• Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto. Nečlani plačajo dvojno pristojbino.
• Najnižja starost za pristop k vzrejnem pregledu (na dan prireditve) je v skladu z veljavnim vzrejnim pravilnikom za prinašalce 15 mesecev. Mlajši psi ne bodo pregledani.

Opravljanje telesne ocene, vzrejne preizkušnje in vzrejnega pregleda se obračunava po veljavnem ceniku KZS. Cenik je naslednji:
• telesna ocena: 17,90 €
• vzrejna preizkušnja: brezplačno ob vzrejnem pregledu oz. 17,90 € v kolikor se opravlja izključno samo vzrejna preizkušnja
• vzrejni pregled: 20,40 €

Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa je odgovoren lastnik.

Državna vzrejna komisija za prinašalce