DVK ZA BRITANSKE OVČARSKE TER OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME

Komisija spada pod: KZS

Predsednik: Marija Kavčič, info@anatina.si, Tel: 031 632 333

Brigita Kremser
Barbka Novak


Oseba za podajanje informacij v imenu DVK

Barbka Novak, telefon 051 366 663 (zaželeno po 17,00 uri), e-mail: seta.del.oro@siol.com

Marija Kavčič, telefon 031 632 333, e-mail: info@anatina.si

Spletna stran: http://www.kinoloska.si/komisije/vk-za-britanske-ovcarske-pasme/


 

 

 

Urnik vzrejnega pregleda, ki bo  22. 10. 2017 na vadbišču KD Domžale v Domžalah.

10.00 – 12.30 borderski ovčar
12.30 – 13.30 škotski ovčar
13.30 – 15.00 šelti, corgi
15.00 – 16.00 avstralski ovčar, beli švicarski ovčar, beauceron, saarloosov volčji pes, shapendoes

JESENSKI VZREJNI PREGLED IN TELESNO OCENJEVANJE ZA
BRITANSKE OVČARSKE PASME in OSTALE OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME
(RAZEN NEMŠKI OVČAR IN BELGIJSKI OVČAR)

Državna vzrejna komisija za britanske ovčarske pasme in ostale ovčarske in pastirske pasme prireja  22. oktobra 2017 jesenski vzrejni pregled in telesno ocenjevanje, na vadišču KD Domžale, Domžale, z začetkom ob 10. uri. Urnik bo poslan po zaključku prijav.

Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti:
1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora preteči vsaj en mesec, pes pa mora biti cepljen v skladu s slovenskimi predpisi;
2. pes mora biti čipiran;
3. osebna knjižica psa, če jo pes že ima;
4. veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za leto 2017. Nečlani plačajo dvojno pristojbino;
5. veljaven rodovnik KZS oziroma rodovnik druge organizacije v vpisom v slovensko rodovno knjigo SLR, v kolikor je pes uvožen;
6. starost vsaj 9 mesecev.
Lastnike, ki bodo želeli svoje pse samo telesno oceniti, prosimo, da pridejo na prireditev v skladu z urnikom, ki vam bo posredovan pred prireditvijo.
Pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu:
1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora preteči vsaj en mesec, pes pa mora biti cepljen v skladu s slovenskimi predpisi;
2. veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v slovensko rodovno knjigo SLR pri uvoženih psih;
3. osebna knjižica psa, če jo pes že ima;
4. psi morajo biti čipirani; v kolikor je pes tudi tetoviran, mora biti tetovirna številka vpisana v rodovnik;
5. vzrejna knjižica ali kartonček, če jo pes že ima;
6. fotokopija telesne ocene najmanj DOBRO (če jo že ima), ki jo je pes pridobil na slovenski razstavi ali telesnem ocenjevanju pri slovenskem sodniku. V kolikor pes nima ustrezne telesne ocene, jo lahko pridobi na dan vzrejnega pregleda ob prijavi na telesno oceno;.
7. slikanje kolkov in komolcev je obvezno za pse pasme border collie, bobtail, beli švicarski ovčar, beauceron, briard, flandrijski govedar in avstralski ovčar. Slikanje kolkov in komolcev je priporočljivo za pasme škotski ovčar, pikardijski ovčar in pirenejski ovčar.
Za ostale pasme se priporoča slikanje kolkov zlasti v naslednjih primerih:
– če se v vzreji uporabljajo večkrat,
– za pse pri katerih se na VP ugotovi funkcionalno kakor koli omejeno gibanje, česar ni moč pripisati dokumentirani poškodbi
– za pse ki so dali že več potomcev z ugotovljeno hujšo obliko displazije (D, E).
8. Genetski pregled oči na CEA je obvezen za pse pasme borderski ovčar. Za pasmo škotski ovčar se priporoča opravljanje genetskega testa PRA cd2 in CEA. Lastniki lahko testiranje opravijo v referenčnih laboratorijih (V Sloveniji EVG Molekularna Diagnostika, http://www.eurovetgene.com/, Labokin, Optigen). V primeru, da iz rodovnika psa izhaja, da so starši psa CEA DNA normalni, testiranje živali ni potrebno. Za pse pasme avstralski ovčarje obvezno testiranje oči relevantnih testov s pomočjo OptiGena oz. druge referenčne ambulante. Obveznost opravljanja testa velja tudi za podaljšanje vzrejnih dovoljenj.
9. Najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 15 mesecev. Izjeme so možne le ob predhodni odobritvi vzrejne komisije.
Prijava na vzrejni pregled vsebuje izpolnjen vzrejni list (najdete ga na spletnem naslovu http://www.kinoloska.si/obrazci), kopijo rodovnika, kopijo telesne ocene oziroma ocene z razstave, zahtevane zdravstvene izvide ter potrdilo o plačilu. Na vzrejnem listu, prosim, izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke. Za pristop samo na telesno oceno pošljite kopijo rodovnika in potrdilo o plačilu. Sprejemale se bodo samo popolne prijave! Če pes na dan VP nima vseh zahtevanih dokumentov, bo VK izdala vzrejno dovoljenje, ko bo lastnik dostavil vse potrebne dokumente. S prijavo na vzrejni pregled/telesno ocenjevanje se lastnik strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v glasilu KZS Kinolog, spletni strani kluba in spletni strani Kinološke zveze Slovenije.

Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa, je odgovoren lastnik.

Prijave za vzrejni pregled in telesno ocenjevanje pošljite najpozneje do 14. oktobra 2017 na naslov:  Marija Kavčič, Forme 31, 4209 Žabnica.
Potrditve prijav bodo posredovane po elektronski pošti ali sms. Prijav ne pošiljajte s priporočeno pošto!

Podaljšava vzrejnih dovoljenj:
• Za britanske ovčarske pasme: vzrejno knjižico ali vzrejni kartonček ter kopijo članske izkaznice za tekoče leto, pošljite za podaljšanje na naslov: Marija Kavčič, Forme 31, 4209 Žabnica.
• Za ostale ovčarske in pastirske pasme: vzrejno knjižico ali vzrejni kartonček ter kopijo članske izkaznice za tekoče leto, pošljite za podaljšanje na naslov: Brigita Kremser, Trčova 88, 2229 Malečnik.
V primeru, da je za podaljšanje potrebno izpolniti pogoje, zapisane v vzrejni knjižici (pregled potomcev), se je treba prijaviti na vzrejni pregled. Za pripeljane potomce, ki se ne bodo udeležili vzrejnega pregleda ali telesne ocene, ni potrebno nikakršno plačilo. Potomci morajo biti stari vsaj 9 mesecev.
Plačila pristopa na vzrejni pregled in/ali telesne ocene ter podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno OBVEZNO predhodno izvesti na račun Kinološke zveze Slovenije, TRR: SI56 0201 0001 5148 456), v rubriki namen plačila vpišite razlog. Gotovinska plačila na dan prireditve ne bodo mogoča.

Cenik storitev (po ceniku Kinološke zveze Slovenije).
• redni vzrejni pregled: 20,40 €
• redna telesna ocena: 17,90 €
• podaljšanje vzrejnega pregleda: 20,40 €
• izredni vzrejni pregled: 37,70 €
• izredna telesna ocena: 32,70 €
V primeru izrednih vzrejni pregledov vse stroške po ceniku KZS (izredni vzrejni pregled, izredna ocena zunanjosti, takse KZS, strokovno delo članov komisije, potni stroški) nosi lastnik psa.

 

SPOMLADANSKI VZREJNI PREGLED IN TELESNO OCENJEVANJE ZA
BRITANSKE OVČARSKE PASME in OSTALE OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME
(RAZEN NEMŠKI OVČAR IN BELGIJSKI OVČAR)

25.3. 2017 ob 10.00 uri, vadišče Kinološko društvo Naklo, Naklo* (cesta Naklo – Strahinj, takoj za nadvozom čez avtocesto)

Slovenski klub za britanske ovčarske pasme prireja v soboto, 25. marca 2017 spomladanski vzrejni pregled in telesno ocenjevanje, na novem vadišču vadišče KD Naklo, Naklo* (cesta Naklo – Strahinj, takoj za nadvozom čez avtocesto),  s pričetkom ob 10.00 uri.

Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti:
1.    potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora preteči vsaj en mesec, pes pa mora biti cepljen v skladu s slovenskimi predpisi;
2.    pes mora biti čipiran
3.    osebna knjižica psa, če jo pes že ima
4.    veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za leto 2017. Nečlani plačajo dvojno pristojbino.
5.    veljaven rodovnik KZS oziroma rodovnik druge organizacije v vpisom v slovensko rodovno knjigo, v kolikor je pes uvožen;
6.    starost vsaj 9 mesecev
Lastnike, ki bodo želeli svoje pse samo telesno oceniti, prosimo, da pridejo na prireditev v skladu z urnikom, ki vam bo posredovan pred prireditvijo.

Pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu:
1.    potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora preteči vsaj en mesec, pes pa mora biti cepljen v skladu s slovenskimi predpisi;
2.    veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v slovensko rodovno knjigo  pri uvoženih psih;
3.    osebna knjižica psa, če jo pes že ima
4.    psi morajo biti čipirani; v kolikor je pes tudi tetoviran mora biti tetovirna številka vpisana v rodovnik;
5.    vzrejna knjižica ali kartonček, če jo pes že ima;
6.    fotokopija telesne ocene najmanj DOBRO  (če jo že ima), ki jo je pes pridobil na slovenski razstavi ali telesnem ocenjevanju pri slovenskem sodniku. V kolikor pes nima ustrezne telesne ocene jo lahko pridobi na dan vzrejnega pregleda ob prijavi na telesno oceno.
7.    Slikanje kolkov in komolcev je obvezno za pse pasme border collie, bobtail, beli švicarski ovčar, beauceron, briard, flandrijski govedar in avstralski ovčar. Slikanje kolkov in komolcev je priporočljivo za pasme škotski ovčar, pikardijski ovčar in pirenejski ovčar.
Za ostale pasme se priporoča slikanje kolkov zlasti v naslednjih primerih:
– če se v vzreji uporabljajo večkrat,
– za pse pri katerih se na VP ugotovi funkcionalno kakor koli omejeno gibanje, česar ni moč pripisati dokumentirani poškodbi
– za pse ki so dali že več potomcev z ugotovljeno hujšo obliko displazije (D, E)

8.    Genetski pregled oči na CEA je obvezen za pse pasme borderski ovčar. Za pasmo škotski ovčar se priporoča opravljanje genetskega testa PRA cd2 in CEA. Lastniki lahko testiranje opravijo v referenčnih laboratorijih (V Sloveniji EVG Molekularna Diagnostika, http://www.eurovetgene.com/ , Labokin, Optigen). V primeru, da iz rodovnika psa izhaja, da so starši psa CEA DNA normalni testiranje živali ni potrebno. Za pse pasme avstralski ovčarje obvezno testiranje oči relevančnih testov s pomočjo OptiGena, oz. druge referenčne ambulante. Obveznost opravljanja testa velja tudi za podaljšave vzrejnih dovoljenj.

9.    Najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 15 mesecev. Izjeme so možne le ob predhodni odobritvi vzrejne komisije.

Prijava na vzrejni pregled vsebuje izpolnjen vzrejni list (najdete ga na spletnem naslovu http://www.kinoloska.si/obrazci), kopijo rodovnika, kopijo telesne ocene oziroma ocene z razstave, zahtevane zdravstvene izvide ter potrdilo o plačilu. Na vzrejnem listu prosim izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke. Za pristop samo na telesno oceno pošljite kopijo rodovnika in potrdilo o plačilu. Sprejemale se bodo samo popolne prijave! Če pes na dan VP nima vseh zahtevanih dokumentov, bo VK izdala vzrejno dovoljenje, ko bo lastnik dostavil vse potrebne dokumente. S prijavo na vzrejni pregled / telesno ocenjevanje se lastnik strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v glasilu KZS Kinolog, spletni strani kluba in spletni strani Kinološke zveze Slovenije.

Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa, je odgovoren lastnik.

Prijave za vzrejni pregled in telesno ocenjevanje pošljite najkasneje do 22. marca  2017 na naslov:  Brigita Kremser, Trčova 88, 2229 Malečnik. Potrditve prijav bo posredovano po elektronski pošti. Prijav ne pošiljajte s priporočeno pošto!

Podaljšava vzrejnih dovoljenj:
–    Za britanske ovčarske pasme: vzrejno knjižico ali vzrejni kartonček ter kopijo članske izkaznice za tekoče leto, pošljite za podaljšavo na naslov:  Barbka Novak, Tončka Dežmana 6, 4000 Kranj.

V primeru, da je za podaljšavo potrebno izpolniti pogoje, zapisane v vzrejni knjižici (pregled potomcev), se je potrebno prijaviti na vzrejni pregled. Za pripeljane potomce, ki se ne bodo udeležili vzrejnega pregleda ali telesne ocene, ni potrebno nikakršno plačilo. Potomci morajo biti stari vsaj 9 mesecev.

Plačila pristopa na vzrejni pregled in/ali telesne ocene ter podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno OBVEZNO predhodno izvesti na račun Slovenskega kluba za britanske ovčarske pase,  TRR:     IBAN SI56 6100 0000 6184 970  (Delavska hranilnica), v rubriku namen plačila vpišite razlog. Gotovinska plačila na dan prireditve ne bodo mogoča.
Cenik storitev (po ceniku Kinološke zveze Slovenije).
•    redni vzrejni pregled: 20,40 €
•    redna telesna ocena: 17,90 €
•    podaljšava vzrejnega pregleda: 20,40 €
•    izredni vzrejni pregled: 37,70 €
•    izredna telesna ocena: 32,70 €
V primeru izrednih vzrejni pregledov, vse stroške po ceniku KZS (izredni vzrejni pregled, izredna ocena zunanjosti, takse KZS, strokovno delo članov komisije, potni stroški) nosi lastnik psa.

*Kako do klubskega vadišča KD Naklo (http://www.kd-naklo.si/):
Iz smeri Kranja: avtocestni izvoz »Kranj Zahod«, smer Naklo. Skozi naselje Naklo se peljete v smeri »Strahinj«, takoj za nadvozom čez avtocesto zavijete ostro desno na vadišče KD Naklo.
Iz smeri Kranj / Gorenjska: avtocestni izvod »Naklo«, smer Strahinj. V Strahinju sledite oznakam »Naklo«. Pred nadvozom čez avtocesto zavijete levo na vadišče KD Naklo.