VK ZA HRTE

Komisija spada pod: Slovenski klub za hrte

Predsednik: Andreja Novak, clanstva.hrti@gmail.com, Tel: 031 396 531

Marija Kavčič
Aleš Novak
Primož Peer
Branislav Rajić


Oseba za podajanje informacij v imenu VK:
Andreja Novak, telefon 031 396 531 (v popoldanskih urah ), e-mail: clanstva.hrti@gmail.com

Spletna stran: www.hrti.si  in  http://www.hrti.si/slo/vzrejnipregledi.html

Pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu:

POGOJI ZA UDELEŽBO NA OCENJEVANJU ZUNANJOSTI:
– potrdilo o cepljenju proti steklini. Od zadnjega cepljenja mora preteči vsaj en mesec in ne več kot eno leto,
– veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto, nečlani plačajo dvakrat višjo pristojbino (v klub se lahko včlanijo na sami prireditvi),
– original rodovnik
– starost VSAJ 9 mesecev
ZA VZREJNI PREGLED POTREBUJETE ŠE:
– izpolnjen vzrejni list (najdete ga na spletnem naslovu http://new.kinoloska.si/obrazci),
– veljaven rodovnik KZS ali vpis v SLR pri uvoženih psih, oz. eksportni rodovnik,
– psi morajo biti čipirani ali imeti čitljivo tetovirno številko,
– vzrejna knjižica ali kartonček, če jo pes že ima,
– oceno zunanjosti vsaj “dobro” pridobljeno na telesnem ocenjevanju ali razstavi (kopija ocenjevalnega lista). Dobite jo lahko neposredno pred vzrejnim pregledom,
– starost vsaj 15 mesecev za pse pasme whippet, mali italijanski hrt in svilnati hrt  in 18 mesecev za ostale pasme.
MERITVE VIŠINE ZA PASMO WHIPPET in MALI ITALIJANSKI HRT
Na prireditvi bo možnost meritve višine za potrebe tekmovalne licence v coursingu. Za meritev višine je potrebno poslati na zgornji naslov prijavo z podatki o lastniku ( ime in priimek, točen naslov in kontaktna številka ) in kopijo rodovnika ter delovno knjižico psa. Ne pozabite, če je pes uvožen mora biti obvezno vpisan v slovensko rodovno knjigo!
Vse stroške po ceniku KZS (izredni vzrejni pregled, izredna ocena zunanjosti, takse KZS, strokovno delo članov komisije, potni stroški sodnikov) nosi lastnik psa.
Podrobne informacije o pridobitvi licence in merjenju višine, pravilnik FCI – tukaj >>>
Psov, ki že ob prijavi ne bodo izpolnjevali vseh predpisanih pogojev, ne bomo vzrejno pregledali. Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa, je odgovoren lastnik.
Podaljšava vzrejnih dovoljenj vzrejno knjižico ali vzrejni kartonček pošljite za podaljšavo na naslov:

ANDREJA NOVAK, PODKOGELJ 4, 1315 VELIKE LAŠČE
Priložite potrdilo o plačilu podaljšave v znesku 20 EUR in fotokopijo veljavne članske izkaznice. Plačilo izvršite na
TRR: 0700 – 00000192150 s pripisom za “vzrejni pregled”, “podaljšava vzrejnega pregleda”, …
CENIK
Redni vzrejni pregled: 17,30 EUR pristojbina KZS: 3,10 EUR >>> SKUPAJ : 20,40 EUR / psu
Redni telesna ocena: 14,80 EUR pristojbina KZS: 3,10 EUR >>> SKUPAJ : 17,90 EUR / psu
Izredni vzrejni pregled: 34,60 EUR pristojbina KZS: 3,10 EUR >>> SKUPAJ : 37,70 EUR / psu
Izredna telesna ocena: 28,50 EUR pristojbina KZS: 3,10 EUR >>> SKUPAJ : 32,70 / psu
Podaljšava vzrejnega dovoljenja: 17,30 EUR pristojbina KZS: 3,10 EUR >>> SKUPAJ : 20,40 EUR / psu

POMEMBNA SKLEPA KSV
Exportni rodovniki s slovenskimi mikročipi – vpis v SLR
Zaradi preprečitve manipulacij z vpisi psov v slovensko rodovno knjigo, ki imajo rodovnik tuje države s slovenskim mikročipom, KSV sprejme naslednji sklep:
Sklep KSV 18/4-2015: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) izvozni – exportni rodovnik, v katerega je nalepljena oziroma navedena slovenska mikročip številka, KZS zavrne vpis v SLR.

Vpis psov v SLR iz ISDS in drugih organizacij, ki niso pod okriljem FCI
Sklep KSV 20/10-2015: Pse, uvožene iz tujine z rodovniki, ki niso izdani s strani članic FCI, se v skladu z FCI pravili (Standing Orders) lahko vpiše v SPR – pogojno rodovno knjigo na podlagi obvezne predhodno pridobljene telesne ocene s strani slovenskega sodnika.