VK ZA NEMŠKE BOKSERJE

Komisija spada pod: KLNBS

Predsednik: Sabina Heric, sabina.spevan@triera.net, Tel: 041 620 609

Viktor Smerdel
Mojca Tkalec
Andreja Čučnik
Mojca Stubelj Ars


Kontakta oseba zadolžena za informacije:
Sabina Heric, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru,
e-mail: sabina.spevan@triera.net, mobi: 041 620 609, fax: 02/653 24 61

Spletna stran:  http://klnb-klub.si/wp_test/wordpress/


JESENSKO TELESNO OCENJEVANJE IN
VZREJNI PREGLED za pasmo NEMŠKI BOKSER

Vabimo vas, na jesensko TO in VP, ki bo v nedeljo, 5. novembra 2017, v Mariboru na vadišču KD MARIBOR, Dajnkova ulica 4, 2000 Maribor.
Na telesno oceno, vzrejni pregled ali podaljšanje se je treba obvezno predhodno prijaviti, z izpolnjeno prijavo na vzrejni pregled (vzrejni list – http://www.kinoloska-zveza.si/files/dokumenti/vzrejni-list.doc) in priložiti vso potrebno dokumentacijo psa. Plačilo bo možno na licu mesta ob pregledu dokumentacije.

Popolno prijavo je treba poslati po pošti na naslov: SABINA HERIC, POČEHOVA 82, 2211 PESNICA PRI MARIBORU, najpozneje do torka, 31.10.2017.

PRIJAVA NA TELESNO OCENJEVANJE:
Za prijavo na telesno ocenjevanje je treba poslati:
– obojestransko kopijo rodovnika in
– pripisati, da želite opraviti samo telesno ocenjevanje.

PRIJAVA NA TELESNO OCENJEVANJE IN VZREJNI PREGLED:
Za samce in samice, ki jih prijavljate na telesno ocenjevanje in vzrejni pregled, je treba poslati:
– čitljivo izpolnjen vzrejni list,
– obojestransko fotokopijo rodovnika,
– fotokopijo izvida spondiloze, kolkov in srca,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu B-BH,
– fotokopijo dokazila o izdelanem DNK profilu.

PRIJAVA NA PODALJŠANJE VZREJNEGA DOVOLJENJA:
Za prijavo na podaljšanje vzrejnega dovoljenja je treba poslati:
– čitljivo izpolnjen vzrejni list,
– nova dokazila o morebitnih dodatno opravljenih zdravstvenih pregledih, izpitih, prvaštvih, ….
– fotokopijo dokazila o izdelanem DNK profilu.

NA DAN PRIREDITVE JE TREBA S SEBOJ OBVEZNO PRINESTI: 
– vse originalne dokumente, ki ste jih poslali s prijavo,
– knjižico o cepljenju,
– vzrejno knjižico (za pse pripeljane na podaljšanje),
– člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto.

POMEMBNO! 
 UVOŽENI PSI/PSICE MORAJO BITI PRED PRIJAVO NA TELESNO OCENJEVANJE ALI VZREJNI PREGLED VPISANI V SLOVENSKO RODOVNO KNJIGO! 
 
PSI, KI BODO PRISTOPILI K OPRAVLJANJU VZREJNEGA PREGLEDA MORAJO IMETI OPRAVLJEN IZPIT B-BH.

Brez vpisa v SLR in/ali opravljenega izpita B-BH, žal ne boste mogli pristopiti k opravljanju TO in/ali VP.

V primeru, da vam bo manjkal izdelan profil DNK in/ali izvid slikanja okostja (slikanje ste sicer že opravili), boste lahko vseeno pristopili k izdelavi vzrejnega pregleda.
Manjkajočo dokumentacijo nam morate posredovati v roku 30 dni.

URNIK
10.00 – 12.00 – OCENJEVANJE ZUNANJOSTI (starost najmanj 12 mesecev).
12.15 – 13.00 – VZREJNI PREGLED SAMCI IN SAMICE – prvič (starost najmanj 15 mesecev).
13.15 – 14.00 – PODALJŠANJE VZREJNEGA DOVOLJENJA (samci in samice).

CENIK *
Telesna ocena    14,80 € + taksa KZS 3,10 € = 17,90 €
Vzrejni pregled   17,30 € + taksa KZS 3,10 € = 20,40 €
Podaljšanje vzrejnega dovoljenja 17,30 € + taksa KZS 3,10 € = 20,40 €
* Cenik KZS. Za nečlane KZS so cene 100% višje.

V prilogi vabila vam pošiljamo:
– vzrejni list,
– seznam pooblaščenih veterinarjev za slikane okostja,
– obrazec za izdelavo profila DNK (kri lahko odvzame in pošlje vsak licenciran veterinar veterinarske zbornice),
– uradno izjavo KZS o sistemskih ukrepih v vzreji v letu 2017.

Seznam pooblaščenih veterinarjev za slikane okostja,
Obrazec za izdelavo profila DNK (kri lahko odvzame in pošlje vsak licenciran veterinar veterinarske zbornice),
Uradna izjava KZS o sistemskih ukrepih v vzreji v letu 2017.Obrazec-za-profile-DNK
Seznam veterinarjev za slikanje okostja
Vzrejni list

Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo na telefonski številki 041 620 609 ali elektronskem naslovu sabina.spevan@triera.net.

Lep kinološki pozdrav,
VZREJNA KOMISIJA ZA PASMO NB
Predsednica
Sabina Heric, l.r.

 

 

 

SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE IN
VZREJNI PREGLED za pasmo NEMŠKI BOKSER

bo v nedeljo, 26. marca 2017 v Ljubljani na vadišču Športnega kinološkega društva Krim, GPS koordinate: N 46o 04.942′ ; E 014o 34.032′. Več o ŠKD Krim lahko najdete na spletnem naslovu http://www.kd-krim.si/wp/kje-smo/.

Na telesno oceno, vzrejni pregled ali podaljšanje se je potrebno obvezno predhodno prijaviti z izpolnjeno prijavo na vzrejni pregled (vzrejni list – http://www.kinoloska-zveza.si/files/dokumenti/vzrejni-list.doc) in opraviti predhodno plačilo po spodnjem ceniku (zaradi nove zakonodaje, ne bomo sprejemali plačil na licu mesta).

PRVI PRIJAVI NA VZREJNI PREGLED JE POTREBNO ŠE OBVEZNO PRILOŽITI:
•    obojestransko fotokopijo rodovnika,
•    fotokopijo veterinarskih potrdil oziroma izvidov (ocena kolčne displazije, spondiloze, srca), ki morajo biti opravljeni pri zato pooblaščenih veterinarjih.
•    kopijo potrdila oziroma certifikata o opravljenem izpitu (za pse, skotene po 1. 7. 2011 je obvezen IPS B-BH).

NA DAN PRIREDITVE JE POTREBNO S SEBOJ OBVEZNO PRINESTI:
•    vse originalne dokumente, ki ste jih poslali s prijavo,
•    knjižico o cepljenju,
•    vzrejno knjižico oz. vzrejni karton (za pse pripeljane na podaljšanje),
•    člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto.

UVOŽENI PSI/PSICE MORAJO BITI PREDHODNO VPISANI V SLOVENSKO RODOVNO KNJIGO!

Prijave na telesno ocenjevanje in vzrejni pregled pošljite najkasneje do 20. 3. 2017 na e-mail naslov SABINA.SPEVAN@TRIERA.NET ali jih pošljite po pošti (poštni žig 20.3.2017) na naslov SABINA HERIC – VZREJNA KOMISIJA, POČEHOVA 82, 2211 PESNICA PRI MARIBORU.

URNIK
10.00 – 12.00 – OCENJEVANJE ZUNANJOSTI (starost najmanj 12 mesecev).
12.15 – 13.00 – VZREJNI PREGLED SAMCI in SAMICE – prvič (starost najmanj 15 mesecev).
13.15 – 14.00 – PODALJŠANJE VZREJNEGA DOVOLJENJA (samci in samice).

CENIK *
Telesna ocena             14,80 € + taksa KZS 3,10 € = 17,90 €
Vzrejni pregled            17,30 € + taksa KZS 3,10 € = 20,40 €
Podaljšanje vzrejnega dovoljenja    17,30 € + taksa KZS 3,10 € = 20,40 €
* Cenik KZS. Za nečlane KZS so cene 100% višje.

PLAČILO
KLNB SLOVENIJE, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru
BIC banke: KBMASI2X, IBAN prejemnika: SI56 0417 3000 0548 244, REFERENCA: SI00 11-2016

Informacije lahko dobite pri Sabini Heric 041 620 609 ali pišite na sabina.spevan@triera.net.