VK ZA NEMŠKE DOGE

Komisija spada pod: Slovenski klub za nemške doge

Predsednik: Ksenija Oseli Donati, vzreja@sloddc.si

Igor Rac
Špela Dobraš
Ksenija Steiner Potočnik
Dušica Bučer


Oseba za podajanje informacij v imenu VK:
Igor Rac, E-mail: vzreja@sloddc.si,  041 622 675

Spletna stran: http://www.sloddc.si/