VK ZA NEMŠKE DOGE

Komisija spada pod: Slovenski klub za nemške doge

Predsednik: Ksenija Oseli Donati, vzreja@sloddc.si

Igor Rac
Špela Dobraš
Ksenija Steiner Potočnik
Dušica Bučer


Oseba za podajanje informacij v imenu VK:
Igor Rac, E-mail: vzreja@sloddc.si,  041 622 675

Spletna stran: http://www.sloddc.si/


Jesenski vzrejni pregled s podaljševanjem vzrejnih dovoljenj in ocenjevanjem zunanjosti

v izvedbi Vzrejne komisije za nemške doge (VKND) Slovenskega kluba za nemške doge.
Jesenski vzrejni pregled (VP), podaljševanje vzrejnih dovoljenj in ocenjevanje zunanjosti (OZ)  bo v soboto, dne 30. septembra 2017, z začetkom ob 10. uri na vadbišču ŠKD Alternativa v Celju (ob tovarni MIK Celje – http://www.skdalternativa.com/)
.
Na vzrejni pregled, podaljšanje vzrejnega dovoljenja in ocenjevanje zunanjosti se je potrebno prijaviti na elektronski naslov: vzreja@sloddc.si ali po pošti na naslov: Slovenski klub za nemške doge, Trg svobode 21, 2390 Ravne na Koroškem, najpozneje do ponedeljka, 25. 09. 2017.

A. Obvezni dokumenti ob prijavi psa na VP:
1. Izpolnjen »Vzrejni list« (samo za VP – povezava: http://www.kinoloska.si/obrazci) z vsemi podatki o psu in lastniku.
2. Kopija rodovnika, iz katerega je jasno razvidno lastništvo psa in vpis v SLR pri uvoženih psih.
3. Kopija telesne ocene (če jo pes ima).
4. Kopija dokazila o članstvu v eni od članic KZS.
5. Kopija dokazila o plačilu.
6. Kopija certifikata o izdelanem DNK profilu psa.
7. Kopija izvida slikanja kolkov in komolcev.
Fotokopijo certifikata o izdelanem DNK profilu psa in fotokopijo izvida slikanja kolkov in komolcev lahko lastnik psa posreduje najkasneje v 30 dneh po VP, sicer se šteje, da pes VP ni opravil. Vzrejno dovoljenje bo izdano najkasneje v 30 dneh psom, ki so uspešno opravili vzrejni pregled in imajo popolno dokumentacijo.

B. Obvezni dokumenti ob prijavi psa na podaljšanje vzrejnega dovoljenja:
1. Izpolnjen »Vzrejni list« (samo za VP – povezava: http://www.kinoloska.si/obrazci) z vsemi podatki o psu in lastniku.
2. Kopija dokazila o članstvu v eni od članic KZS.
3. Kopija dokazila o plačilu.
4. Kopija certifikata o izdelanem DNK profilu za pse, za katere še ni bil predložen.
Za podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno psa pripeljati na VP. Izjema so psi, ki imajo veljavno EuDDC ZZL in so bili na Körung-u samci stari najmanj 3 leta, samice pa najmanj 2,5 let.

C. Obvezni dokumenti ob prijavi psa na ocenjevanje zunanjosti:
1. Kopija rodovnika, iz katerega je jasno razvidno lastništvo psa in vpis v SLR pri uvoženih psih.
2. Kopija dokazila o članstvu v eni od članic KZS.
3. Kopija dokazila o plačilu.

Na VP je potrebno predložiti:
1. Originale vseh zahtevanih dokumentov.
2. Vzrejni dokument (vzrejna knjižica, osebna knjižica psa) za podaljšanje VD.
2. Dokazilo o cepljenju psa proti steklini (modra knjižica).

Posebni pogoji za udeležbo na VP/OZ:
1. VP se lahko udeležijo psi, ki so na dan VP stari vsaj 18 mesecev.
2. Ocenjevanja zunanjosti se lahko udeležijo psi, ki so na dan ocenjevanja stari vsaj 9 mesecev.
3. Uvoženi psi morajo biti pred udeležbo na VP ali OZ obvezno vpisani v SLR.
4. Psi morajo biti čipirani v izvorni državi, tetovirna številka, če jo pes ima, mora biti berljiva.
5. Upošteva se izvid slikanja kolkov in komolcev, ki ga izda Veterinarska fakulteta v Ljubljani ali katera od Veterinarskih fakultet držav, članic EU, če je bil izvid izdelan do 31.08.2017, oziroma izvid slikanja kolkov in komolcev Komisije Veterinarske zbornice Slovenije, če je bil izvid izdelan od 01.09.2017 dalje. Ob slikanju kolkov in komolcev od 01.09.2017 velja, da mora biti pes na dan slikanja star najmanj 18 mesecev (sklep VKND).

VP/podaljšanje VD/OZ se plača po ceniku KZS (povezava http://www.kinoloska.si/wp-content/uploads/2016/11/cenik2016.pdf) na račun Slovenskega kluba za nemške doge, Trg svobode 21, 2390 Ravne na Koroškem št. SI56 0487 0000 1671 689. Lastniki psov, ki niso člani nobene od članic KZS, plačajo dvojni znesek iz cenika.
Za vsa vprašanja v zvezi s pridobitvijo vzrejnih dovoljenj in vseh drugih vprašanj v zvezi z vzrejnimi dovoljenji in vzrejo se bo VKND do preklica ali sprememb ravnala po določilih Vzrejnega pravilnika SKVPM, sklepov Delnega zbora sodnikov za nemške doge z dne 07.10.2015, PSD KZS in sklepov KSV KZS.

Morebitne spremembe ali dodatne informacije bodo objavljene na spletnem portalu Slovenskega kluba za nemške doge (www.sloddc.si) in FB. Za dodatna pojasnila je VKND na voljo na elektronskem naslovu vzreja@sloddc.si.

S prijavo na VP/podaljšanje VD/ocenjevanje zunanjosti lastnik psa soglaša, da se na VP pridobljeni podatki objavijo uporabljajo ter objavijo v reviji Kinolog in na spletni strani kluba in/ali KZS.

Breme odgovornosti za škodo na prireditvi, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa, je na lastniku psa.

Vzrejna komisija za nemške doge
predsednica Ksenija Oseli Donati l.r.

 

Spomladanski vzrejni pregled in ocenjevanje zunanjosti  bo v soboto, dne 4. 03. 2017, z začetkom ob 10. uri na vadbišču Kinološkega društva Celje, Lokrovec 1b, 3000 Celje.
Na vzrejni pregled in/ali ocenjevanje zunanjosti se je potrebno prijaviti na elektronski naslov: vzreja@sloddc.si ali po pošti na naslov: Slovenski klub za nemške doge, Trg svobode 21, 2390 Ravne na Koroškem, najpozneje do ponedeljka, 28. 02. 2017.

Ob prijavi je potrebno VKND posredovati:
1. Fotokopijo rodovnika, iz katere je jasno razvidno lastništvo psa in vpis v SLR pri uvoženih psih.
2. Fotokopijo izvida slikanja kolkov in komolcev (samo za VP).
3. Fotokopijo telesne ocene (če jo pes ima).
4. Izpolnjen (podatki o psu in lastniku) obrazec »Vzrejni list« (samo za VP –povezava: http://www.kinoloska.si/obrazci).
5. Fotokopijo dokazila o plačilu.
6. Fotokopijo dokazila o članstvu v eni od članic KZS.
Na VP je potrebno predložiti:
1. Originale vseh dokumentov, ki so zahtevani za prijavo na VP/TO.
2. Dokazilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica).
Posebni pogoji za udeležbo na VP/TO:
1. VP se lahko udeležijo psi, ki so na dan VP stari vsaj 18 mesecev.
2. TO se lahko udeležijo psi, ki so na dan TO stari vsaj 9 mesecev.
3. Uvoženi psi morajo biti pred udeležbo na VP ali TO obvezno vpisani v SLR.
4. Psi morajo biti čipirani v izvorni državi, tetovirna številka, če jo pes ima, mora biti berljiva.
5. Upošteva se izvid slikanja kolkov in komolcev, ki ga izda Veterinarska fakulteta v Ljubljani ali katera od Veterinarskih fakultet držav, članic EU.

VP/TO se plača po ceniku KZS (povezava http://www.kinoloska.si/wp-content/uploads/2016/11/cenik2016.pdf) na račun Slovenskega kluba za nemške doge, Trg svobode 21, 2390 Ravne na Koroškem št. SI56 0487 0000 1671 689. Lastniki psov, ki niso člani nobene od članic KZS, plačajo dvojni znesek iz citiranega cenika.

Za vsa vprašanja v zvezi s pridobitvijo vzrejnih dovoljenj in vseh drugih vprašanj v zvezi z vzrejo se bo VKND do preklica ali sprememb ravnala po določilih Vzrejnega pravilnika SKVPM, sklepov Delnega zbora sodnikov za nemške doge z dne 07.10.2015 in PSD KZS.
Morebitne spremembe ali dodatne informacije bodo objavljene na spletnem portalu Slovenskega kluba za nemške doge (www.sloddc.si). Za morebitna vprašanja je VKND na voljo na elektronskem naslovu vzreja@sloddc.si.
Breme odgovornosti za škodo na prireditvi, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa, je na lastniku psa.