VK ZA NEMŠKE OVČARJE

Komisija spada pod: KDNOS

Predsednik: Katja Krajnc, katja.krajnc123@gmail.com, Tel: 051 323 230

Vladimir Drol
Hari Arčon
Miroslav Zidar
Roman Hoefferle


Oseba za podajanje informacij v imenu VK:

Katja Krajnc, 051 323 230, katja.krajnc123@gmail.com

Spletna stran komisije: www.kdnos.si       http://kdnos-vzreja.weebly.com


Vzrejna komisija za nemške ovčarje razpisuje naslednja spomladanska termina vzrejnih pregledov:

18. marec 2017 in 21. maj 2017

Pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu:
•    Veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica).
•    Veljavna članska izkaznica (enega izmed društev, ki je član KZS) z nalepko KZS o plačani članarini za leto 2017; nečlani plačajo dvojno pristojbino.
•    Original (na vpogled) in kopijo rodovnika z vpisanim lastnikom in veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih.
•    Psi morajo biti mikročipirani v državi, v kateri so bili poleženi.
•    Lastnik se strinja z objavo podatkov iz vzrejnega pregleda za kinološke potrebe na spletni strani KDNOS ali v reviji Kinolog.
•    Vzrejna knjižica, če jo pes že ima.
•    Ocena zunanjosti z razstave, s pridobljeno oceno najmanj »dobro«.
•    Izvid slikanja kolkov in komolcev, pridobljen ali odčitan na Univerzitetni veterinarski kliniki v Ljubljani ali na Univerzitetni kliniki v Gießnu (slikanje prek SV) – žigi v originalnem rodovniku in na kopiji.
•    Opravljena analizo DNK glede izvora živali (DNK shranjen ali preverjen v SV banki genotipov v laboratoriju Generatio v Heidelbergu) – žig v originalnem rodovniku in na kopiji rodovnika (za pse, ki prvič pristopajo na VP, po 1. 1. 2013).
•     Najmanj izpit B-BH, opravljen v Sloveniji, pri slovenskem sodniku (samci ob prvem VP in samice najpozneje ob ponovnem VP), opravljen najmanj izpit »IPO – Vorstufe« (samci na ponovnem VP) – predložitev originala delovne knjižice (na vpogled) in kopije.
•    Najnižja starost samca ali samice za udeležbo na vzrejnem pregledu je 15 mesecev.
•    Samec je lahko uporabljen v vzreji najprej po dopolnjenem 18. mesecu starosti, samica najprej po dopolnjenem 20. mesecu starosti.
Cena prvega in ponovnega vzrejnega pregleda je 20,40 EUR po ceniku KZS, ki jo je treba pred vzrejnim pregledom nakazati na TRR KDNOS, odprt pri NLB: SI56 0254 4025 8610 720 (KDNOS, Prešernova 32, 9250 Gornja Radgona).
Vzrejno dovoljenje lahko pridobijo samo psi s popolno dokumentacijo. Prijavnica in vse ostale informacije, tudi natančna lokacija, bodo pravočasno na voljo na: www.kdnos.si. Spremljajte objave na naši spletni strani in FB strani!