VK ZA PTIČARJE

Komisija spada pod: Klub ljubiteljev ptičarjev Slovenije

Predsednik: Vojko Pirher, Tel: 041 741 209

Tajnica: Nataša Gederer (041/285-939)
Referentka za Nkp: Andreja Strajnar
Referent za Nž: Vojko Pirher
Referent za ostale kontinentalne ptičarje: Vladimir Kobal
Referent za ptičarje britanskih otokov: Janez Traven
Član: Vili Postružnik
Član: Franc Turnšek


Razpis jesenskega vzrejnega pregleda 2017

Vzrejna komisija za ptičarje v sodelovanju z DLP prireja v soboto, 18. novembra 2017, vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti pri lovskem domu LD Markovci, Sobetinci 47, 2281 Markovci; z začetkom ob 9. uri.
Prijave na vzrejni pregled  in telesno ocenjevanje pošljite z NAVADNO POŠTO najpozneje 10 dni pred prireditvijo (do 8. 11. 2017 – poštni žig) na naslov: Nataša Gederer, Gašperšičeva 21, 1110 Ljubljana ali na e-naslov: natasa_gederer@t-2.net.

Prijava mora vsebovati naslednje dokumente:
• obojestranska kopija rodovnika, uvoženi psi morajo biti obvezno vpisani v SLR, kopija vseh ocenjevalnih listov s preizkušenj (PZP, JZP ali ŠPP) in telesne ocene, kopija zdravniških potrdil, genski test starševstva DNA;
• izpolnjen vzrejni list s pripisom na kaj se prijavljate TO in/ali VP. Vzrejni list najdete na spletni strani KZS http://new.kinoloska.si/images/obrazci/2012/vzrejni_list.doc;
• fotokopijo veljavne članske izkaznice, članice KZS;
• potrdilo o plačilu (plačila na vzrejnem pregledu ne bodo možna).

Prijava na vzrejni pregled je obvezna, neprijavljeni psi ne bodo mogli sodelovati na prireditvi. Prijavnina na vzrejni pregled se vplača na račun DLP: 0201 0025 3852 458 (odprt pri NLB d.d.). Cena vzrejnega pregleda je 16,72 EUR, telesne ocene 14,67 EUR. Za nečlane je cena 100 % višja.

Na dan prireditve je vzrejni komisiji potrebno predložiti na vpogled dokumente v originalu oziroma dostaviti kopije dokumentacije, s katero ob prijavi še niste razpolagali. Psi, ki nimajo opravljenih vseh predpisanih testov in drugih pogojev za pristop (izjema sta telesna ocena, ki jo pes lahko opravi na dan prireditve),  ne bodo mogli pristopiti k vzrejnemu pregledu.
Opozorilo:
• Za slikanje kolkov, opravljeno do 1. 9. 2017, se upoštevajo določila aktualnega vzrejnega pravilnika, za slikanja, opravljena po 1. 9. 2017, se upošteva pravila, ki jih je sprejela KZS: http://new.kinoloska.si/vzreja/rtg-slikanje-za-vzrejno-dovoljenje.
• Izdelan profil DNA v skladu z ISAG standardom (EVG Maribor ali veljavni laboratorij, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar) ter pravili, ki jih je objavila KZS: http://new.kinoloska.si/vzreja/rtg-slikanje-za-vzrejno-dovoljenje

Dodatne informacije dobite pri tajnici VK za ptičarje, Nataša Gederer, telefon 041/285-939 ali na spletni strani DLP: www.dlpslo.si.

 

Pogoji za pristop k vzrejnemu pregledu:

1. Za vzrejo predvideni pes/psica mora imeti rodovnik izdan s strani članice FCI ali držav pogodbenih partneric FCI in biti mora vpisan v rodovno knjigo KZS ( vpis v SLR ali SPR).
2. Imeti mora oceno zunanjosti pridobljeno na telesnem ocenjevanju.
3. Imeti mora opravljene preizkušnje, in sicer:
– Za kontinentalne pasme ptičarjev (razen francoskih): PZP in JZP ali ŠPP, zaželen je VUP;
– Za francoske ptičarje: PZP in PP;
– Za ptičarje britanskih otokov: PZP ali PPA.
4. Slikanje displazije kolkov v starosti najmanj 18 mesecev pri inštitutih in klinikah, ki imajo ustrezno dovoljenje.
5. Pri irskih setrih je potrebno priložiti potrdilo, da pes ni prenašalec dedne imunske bolezni CLAD.

Jesenski vzrejni pregled bo v soboto, 21.11.2015 v LD Polzela.