VK ZA TIBETANSKE PASME

Komisija spada pod: Slovenski klub za tibetanske pasme

Predsednik: Primož Peer, ktp.slovenije@gmail.com, Tel: 031 773 777

Mira Bizjan
Anda Ovsec-Kokot
Darja Skok-Lamut
Ramona Mesarič


Oseba za podajanje informacij v imenu VK:
Primož Peer,  tel. :031 773 777 (med delovnikom od 17h do 19h)

Spletna stran:
http://www.klub-ktp.si


Vzrejni pregledi z ocenjevanjem zunanjosti ter možnostjo pregleda oči in pogačic (dr. Zlata Čop) bodo potekali 25. marca 2017 od 9. do 13. ure na vadišču KD Domžale. Zadnji rok za prijave 17. 3. 2017.

Plačila za članarino, oceno zunanjosti, vzrejni pregled in pregled oči so mogoča samo na TRR! PLAČILO V GOTOVINI NA PRIREDITVI NI MOŽNO!
Prijavi na oceno zunanjosti, vzrejni pregled in pregled oči priložite potrdilo o plačilu na TRR.
Pregled oči: 27,38 EUR/psa (pregled samo ob vnaprejšnjem plačilu)

Cenik za člane KTP Slo oz. drugih kinoloških društev (članov KZS):
Redni vzrejni pregled: 20,00 EUR /psa
Redna telesna ocena: 18,00 EUR/psa
Izredni vzrejni pregled: 40,00 EUR/psa
Izredna telesna ocena: 36,00 EUR/psa
Podaljšanje vzrejnega dovoljenja: 20,00 EUR/psa
Cene so za nečlane KTP Slo oz. drugih kinoloških društev (članov KZS) dvojne!
Članarina KTP Slo: 21,00 EUR
Pri plačilu na TRR KTP-SLO, Ljubljana, Mivka 30, št. SI56 0510 0801 0464 352 navedite, kaj plačujete (npr. VP, TO, izredni VP, izredna TO, pod VP, pregled oči in ime psa oz. članarina).
V kolikor imate članarino že plačano, priložite skenirano člansko izkaznico z nalepko KZS za tekoče leto ali skenirano potrdilo o plačilu.
Prijavnico za vzrejni pregled (na povezavi:
http://www.klub-ktp.si/obvestila-vzrejne-komisije/prijava-na-oceno-zunanjosti-in-vzrejni-pregled/) in kopijo rodovnika ter zdravstvenih pregledov z obvestilom, ali želite oceno zunanjosti ali/in vzrejni pregled in/ali pregled oči, pošljite na: ktp.slovenije@gmail.com.
PRIJAVE na oceno zunanjosti in vzrejni pregled pošljite vsaj teden dni pred vzrejnim pregledom; prijavljeni šele na prireditvi, z naknadnim ali prepoznim nakazilom plačajo dodatno 10 EUR za oceno. Plačilo v gotovini na vzrejnem pregledu ni možno!
OPOZORILO: Privedeni psi morajo imeti veljavno zdravstveno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je bilo opravljeno cepljenje proti steklini.

Pogoji za vzrejo:

Vzreja je dovoljena le psom/psicam, ki so:
1. dosegli na ocenjevanju zunanjosti, oziroma razstavi s slovenskim sodnikom ali na specialni razstavi naslednje rezultate:
Pes:  ocena najmanj prav dobro (4)
Psica: ocena najmanj prav dobro (4), izjemoma dobro (3) – pogojno dovoljenje
2. ima veljavno vzrejno dovoljenje z oceno od IA do IIB
3. ob predložitvi ocene stopnje displazij ekolkov (pri starosti najmanj 12 mesecev)
4. ob predložitvi pregleda oči (PRA) in ostalih veterinarskih izvidov, če to zahteva KZS

Starost ob prvi paritvi:
– samec: najmanj 15 mesecev
– samica. najmanj 15 mesecev