Vzrejna komisija za hovawarte

Komisija spada pod: Hovawart klub Slovenije

Predsednik: Štefan ŠINKO, vzrejna.komisija.hwks@gmail.com

Miroslav Zidar
Željka Fon Zidar
Bojana Razpotnik
Alenka Černe


Oseba za podajanje informacij v imenu VK:

Bojana Razpotnik, E-mail: vzrejna.komisija.hwks@gmail.com


RAZPIS ZA JESENSKO OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED

Potrebni dokumenti in pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu:
• veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih (original);
• fotokopija rodovnika (obojestransko – vidno mora biti ime lastnika)
• izvid slikanja kolkov
• fotokopija telesne ocene (najmanj ocena »dobro« – v primeru, če jo pes/psica še nima, se jo
opravi pred samim vzrejnim pregledom)
• potrdilo o opravljen izpitu B-BH
• veljavna članska izkaznica z nalepko KZS za leto 2017
• knjižica o cepljenju

NOVO!
Prosim, da k navedenim dokumentom priložite tudi:
• izpolnjen obrazec »vzrejni list«, ki ga najdete na povezavi: http://www.kinoloska.si/obrazci
• DNK profil psa/psice.  Obrazec za izdelavo DNK profila najdete na spletni strani KZS po zavihkom “Vzreja” http://www.kinoloska.si/vzreja/rtg-slikanje-za-vzrejno-dovoljenje/
• Izvid slikanja okostja, ki jih je izdala Komisija za odčitavanje rentgenogramov. Seznam pooblaščenih veterinarskih ustanov, kjer lahko opravite slikanje kolkov se nahaja na spletni strani KZS pod zavihkom “Vzreja” http://www.kinoloska.si/vzreja/rtg-slikanje-za-vzrejno-dovoljenje/

Najmanjša starost psa/psice za udeležbo na vzrejnem pregledu je 15 mesecev.
V primeru, če želite opraviti samo ocenjevanje zunanjosti, potrebujete naslednje dokumente:
• original rodovnik
• veljavna članska izkaznica z nalepko KZS za tekoče leto
• knjižica o cepljenju
Najmanjša starost psa/psice za udeležbo na oceni zunanjosti je 9 mesecev.
Na oceno zunanjosti in/ali vzrejni pregled vas prosimo, da se prijavite do 20.9.2017:
• z navadno (  ne priporočeno! ) pošto na naslov: Bojana Razpotnik, Smrjene 52a, 1291 Škofljica
• ali na e-mail: vzrejna.komisija.hwks@gmail.com
Prijavi obvezno priložite fotokopijo rodovnika psa / psice in navedite svojo telefonsko številko ali spletni naslov.
POMEMBNE NOVOSTI – SKLEPI za izdajo vzrejnih dovoljenj!

1. S 1.9.2017 je s sklepom Komisjie za strokovna vprašanja in UO KZS obvezna izdelava DNK profila.
• Sklep 23/23–2017:  profil DNK
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 25/11-2016, s katerim je uvedel obvezo razvijanja DNK profilov za vzrejne živali. Obveza se začne izvajati 01.09.2017 na naslednji način:
1. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 opravljali VP, morajo za pridobitev VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
2. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 podaljševali VD, morajo za podaljšanje VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
3. Vzreditelji morajo za paritve po 01.09.2017 ob prijavi paritve oz. najpozneje ob prijavi legla predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu za plemenjaka in plemenko. Obveza velja za vse vzrejne živali brez izjeme, tudi za vzrejne partnerje iz tujine.
4. Lastniki uvoženih psov/psic  morajo od 01.01.2018 dalje za vpis v SLR predložiti dokazilo o starševstvu uvoženega psa. Če z njim ne razpolagajo, morajo predložiti dokazilo o razvitem DNK profilu uvoženega psa.
KSV je korespondenčno dne 02.08.2017 sprejela dopolnilna sklepa:

 Sklep KSV 01/K11-2017 – dopolnilni sklep za DNK profil
KSV sprejema dopolnilni sklep:
1.  DNK profili, pridobljeni do 31.08.2017 za potrebe pridobitve VD, podaljšanja VD ali paritve, so veljavni ne glede na vrsto vzorca, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar.
2.  DNK profili, ki jih je potrebno predložiti za plemenjake iz tujine, so veljavni ne glede na vrsto vzorca, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar ali če je v rodovniku plemenjaka odtisnjeno dokazilo o DNK profiliranju.
3.  O izjemah v primeru posebnih okoliščin odloča KSV s sklepom.
4.  Za odvzem vzorca krvi so pristojni vsi veterinarji z licenco Veterinarske zbornice Slovenije.
5.  Sklep dopolnjuje Sklep 23/23-2017 z dne 31.05.2017.

• Sklep 24/23–2017: Slikanje okostja
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 26/11-2016, s katerim je uvedel komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja in izdelavo izvidov.
Obveza za lastnike psov/psic nastopi 01.09.2017 na naslednji način:
1. Za slikanja okostja po 01.09.2017 lahko lastniki psov/psic za pridobitev VD predložijo le izvide, ki jih je izdelala Komisija.
2. Za slikanja okostja do 31.08.2017 veljajo dosedanja pravila iz vzrejnih pravilnikov.
Sklep se skupaj s seznamom veterinarskih ustanov, ki lahko opravljajo slikanja okostja, takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.

Razpis za jesenski vzrejni pregled/telesno oceno najdete tudi na spletni strani Hovawart kluba Slovenije http://www.hovawart-klub.si/