Obrazci

ŠAMPIONATI SLOVENIJE

Vloga za šampionat Slovenije WIkonca / pdficon small
Vlogi za šampionat Slovenije prosim priložite fotokopijo rodovnika ter fotokopije ocenjevalnih listov in CAC/PRM kartic. V kolikor je za vašo pasmo za dosego prvaštva obvezen delovni izpit, prosim vlogi priložite tudi fotokopijo delovnega potrdila.

VZREJA

Vzrejni list WIkonca / pdficon small
Na vzrejnem listu prosim izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke. Izpolnjenemu obrazcu priložite fotokopijo rodovnika, članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS ter fotokopije morebitne zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na vzrejni pregled.

Obrazec je veljaven kot potrditev opravljenega vzrejnega pregleda, ko je podpisan s strani sodnika in predsednika vzrejne komisije.

Prijava paritve WIkonca / pdficon small
Prijavo paritve je potrebno izpolniti v 4-ih izvodih. En izvod ostane lastniku psice, drugega prejme lastnik plemenjaka, dva izvoda pa je potrebno dostaviti na naslov Kinološke zveze Slovenije, Zapoge 3D, 1217 Vodice, najkasneje v 20-ih dneh po izvedeni paritvi.

Obrazec EVG za izdelavo profila DNK pdficon small
Prosimo, da obrazec natisnete in ga odnesete k veterinarju, ki bo opravil odvzem krvi za izdelavo profila DNK. Obrazcu priložite tudi kopijo vaše članske izkaznice pri enem od društev ali klubov v Sloveniji.

Registracija psarne WIkonca / pdficon small
Prosimo, da za registracijo psarne izpolnite spodnji obrazec, mu priložite fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član KZS ter oboje pošljete na naslov Kinološke zveze Slovenije. Vlogo bomo posredovali na FCI v potrditev. Ko bomo s strani FCI prejeli potrjeno vaše ime psarne, vam bomo poslali položnico za plačilo registracije psarne. Po prejetju plačila je vaša registracija psarne uspešna in boste prejeli kartonček o registraciji, vaša psarna pa bo objavljena na naši internetni strani med seznamom psarn registriranih v Sloveniji.

Zapisnik o ogledu legla WIkonca / pdficon small
Upravni odbor KZS je s sklepom 8/18 dodal v cenik KZS tudi postavko za delo vzrejno-tetovirnega referenta in sicer se vzrejno-tetovirnemu referentu za ogled lega (dvakratni ogled legla) prizna strokovno delo v višini 20,00 € na leglo. Temu je treba prišteti še kilometrino za pot, ki jo opravi vzrejno-tetovirni referent.
Tetovirni referent pri ogledu legla pri vzreditelju sestavi zapisnik (obrazec v prilogi ), na katerem je naveden vzreditelj, točen, naslov, datum ogleda, pasma ,število mladičev in število kilometrov, ki jih je referent opravil za ogled.. Ta zapisnik obvezno podpišeta vzreditelj in referent, saj v nasprotnem primeru izplačilo ne bo izvedeno.
Referent pošlje ta zapisnik na KZS, ki bo na podlagi zapisnika izstavila račun vzreditelju za ogled in potne stroške. Vzreditelj mora obveznosti poravnati ob dvigu rodovnikov.
KZS bo tetovirnemu referentu izplačala potne stroške in strokovno delo na podlagi podjemne pogodbe, ko bo prejela plačilo s strani vzreditelja.

Gotovinska plačila direktno tetovirnim referentom s strani vzreditelja niso dovoljena!
Če pa imajo članice v svojih aktih zapisano, da te stroške za tetovirne referente krijejo iz svojih sredstev, potem mora le-to referent razločno napisati na zapisnik pri ogledu, da mu stroške krije njegovo društvo ali  klub, zapisnik pa vseeno poslati na KZS.
Za namen izplačil prosimo vse vzrejno-tetovirne referente, da nam sporočijo:

 • točen naslov
 • številko transakcijskega računa
 • davčno številko
 • elektronsko pošto in telefonsko številko

Dodatna pojasnila v zvezi z izplačevanjem storitev vzrejnim referentom
Vzrejni referenti opredelijo na zapisniku, kdo je plačnik računa za njihovo storitev, na podlagi tega se izstavi račun. V primeru, da krije stroške vzrejnega referenta, Klub, KD ali LKD, je potrebno to navesti na zapisniku. Izplačila vzrejnemu referentu tako za strokovno delo, kot kilometrino izvaja izključno Kinološka zveza Slovenije. V primeru, da vzrejnemu referentu stroške ogleda krije klub, KD ali LKD, Kinološka zveza Slovenije izstavi račun za stroške ogleda na Klub, KD, LKD, ki je naveden na zapisniku.

RODOVNIKI – SLOVENSKA RODOVNA KNJIGA

Vloga za vpis psa v Slovensko rodovno knjigo WIkonca / pdficon small
Spodnji vlogi za vpis psa v Slovensko rodovno knjigo priložite originalni izvozni (EXPORT) rodovnik ter fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član Kinološke zveze Slovenije.

Vloga za izdajo duplikata rodovnika WIkonca / pdficon small
Če ste izgubili rodovnik ali vam je bil odtujen, lahko na spodnjem obrazcu vložite prošnjo za izdajo duplikata rodovnika. Vaš originalni rodovnik bomo najprej preklicali v uradnem glasilu Kinološke zveze Slovenije, Kinolog. 10 dni po objavi v reviji Kinolog vam bomo izdali duplikat rodovnika.

FCI DELOVNO POTRDILO

Vloga za izdajo FCI delovnega potrdila  WIkonca / pdficon small
V kolikor želite svojega psa/psico razstavljati v razredu delovnih, morate ob prijavi priložiti FCI delovno potrdilo. Le tega vam izdamo, če je vaš pes izpolnil potrebne pogoje:

ŠPORTNE PASME (pasme, ki so po klasifikaciji FCI zavedene kot delovne pasme in za izdajo mednarodnega prvaštva potrebujejo delovno potrdilo) 
opravljen izpit IPO VO ali IPO 1


FCI 10
HRTI
potrdilo o veljavni COURSING ali RACING LICENCI, sodelovanje na vsaj 2-ih mednarodnih coursing tekmovanjih v obdobju vsaj leta in enega dne, brez diskvalifikacij. Poleg navedenega mora pes na teh tekmah osvojiti vsaj 75% možnih točk in biti uvrščen v zgornji polovici.


LOVSKE PASME


FCI 4 
STANDARDNI JAZBEČAR, LOVSKI TERIER
opravljen  VUP


FCI 4
PRITLIKAVI IN
KUNČJI JAZBEČAR
opravljen PNZ ali VZREJNA PREIZKUŠNJA ali DELNI PREIZKUS


FCI 6
GONIČI
opravljen  UP ali DUT


FCI 6
KRVOSLEDCI
opravljen UP PO KRVNI SLEDI


FCI 7
PTIČARJI
opravljen JZP ali PPA ali ŠPP ali VUP


FCI 8
PRINAŠALCI
opravljen LP-R ali TP-R


FCI 8
ŠARIVCI
opravljen UP ZA ŠARIVCE


FCI 8
PREPELIČARJI
opravljena VZREJNA PREIZKUŠNJA


ODLIKOVANJA

Vloga za odlikovanje WIkonca / pdficon small

Pogoji za podelitev odlikovanj so:
SREBRNI ZNAK ZA KINOLOŠKE ZASLUGE

 • najmanj 5 letno uspešno vzrejanje ali šolanje
 • doseganje nadpovprečnih rezultatov na razstavah ali tekmovanjih
 • večletno organizacijsko ali strokovno delo (funkcije) v društvu/klubu, članici KZS

ZLATI ZNAK ZA KINOLOŠKE ZASLUGE

 • najmanj 10 letno uspešno vzrejanje ali šolanje
 • večletno organizacijsko ali strokovno delo (funkcije) v društvu/klubu, članici KZS
 • organizatorji kinološkega dela ali prireditev v društvu/klubu, članici KZS

RED ZA KINOLOŠKE ZASLUGE II. STOPNJE

 • najmanj 15 letno uspešno vzrejanje ali šolanje
 • večletna organizacijska in strokovna kinološka aktivnost v regijah ali državi
 • propagandno in strokovno publicistično kinološko delo trajne vrednosti

RED ZA KINOLOŠKE ZASLUGE I. STOPNJE

 • večletno organizacijsko in strokovno delo trajne vrednosti
 • večletno propagandno in strokovno publicistično delo trajne vrednosti
 • nad 15 let aktivni kinološki delavec v KZS ali FCI

Predloge na zgornjem obrazcu pošljite na Komisijo za odlikovanje pri KZS, Zapoge3D, 1217 Vodice.

SODNIŠKI PRIPRAVNIKI

Vloga za stažiranje  WIkonca / pdficon small