Obvestilo Komisije za izobraževanje in izpite – za udeležence seminarja