Podaljšanje roka za prijavo prireditev

Komisija za prireditve obvešča prireditelje o podaljšanju roka za prijavo prireditev.

Zadnji rok za prijavo prireditev je 10. 10. 2018.

Po tem roku bo komisija za vsako prijavo prireditev ravnala v skladu s sprejetim sklepom UO KZS.

Komisija za prireditve