Pojasnilo glede sprejetega Pravilnika o varstvu in zavarovanju osebnih podatkov in o varovanju zaupnega ter dokumentarnega gradiva