Povpraševanje po novem strokovnem kadru – Komisija za izobraževanje in izpite