Šampionati Slovenije

Za katerokoli od prvaštev Slovenije zaprosite z Vloga za izdajo prvaštva Slovenije . Vlogi za izdajo prvaštva priložite fotokopijo rodovnika ter fotokopije ocenjevalnih listov in CAC/PRM kartic. V kolikor je za vašo pasmo za dosego prvaštva obvezen delovni izpit, prosim vlogi priložite tudi fotokopijo delovnega potrdila


Pogoji za dosego šampionatov Slovenije


»Šampion Slovenije v lepoti – CH SLO«

v veljavi od 1. 1. 2016
za pse, ki so osvojili prvi CAC v letu 2016

Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti ne zahteva tudi delovni izpit, tisti pes, ki je osvojil:
• Pet (5) kandidatur CAC SLO, s tem, da je starost psa ob zadnji kandidaturi minimalno 24 mesecev (novo)
• Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena na specialni razstavi (novo)
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit, tisti pes, ki je osvojil:
• Štiri (4) kandidature CAC SLO, s tem, da je starost psa ob zadnji kandidaturi minimalno 24 mesecev (novo)
• Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena na specialni razstavi (novo)
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih
Izpolnjevanje pogojev je zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev po različnih kriterijih. Kandidatur CACIB in Rezervni CACIB se pri izpolnjevanju pogojev za podelitev naslova Prvak Slovenije ne upošteva.

Nova pravila stopijo v veljavo za pse, ki bodo prvo kandidaturo CAC osvojili v letu 2016.
 Za pse, ki so prvo kandidaturo CAC osvojili pred 1.1.2016,  veljajo stara pravila (4 x CAC v obdobju 366 dni)


NOVO ! ! !
OD 1. 1. 2016 dalje NOV NAZIV
» Razstavni šampion Slovenije  – Razstavni CH SLO»

Pasme, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti, zahteva tudi delovni izpit, vendar tega pogoja ne izpolnjujejo, bodo lahko od 1. 1. 2016 osvojili naziv »Razstavni šampion Slovenije« brez delovnega izpita. Z osvojenim nazivom »Razstavni šampion Slovenije«bo možna psa prijaviti v razred prvakov na državnih in mednarodnih razstavah.
Pogoji za dosego naziva »Razstavni šampion Slovenije«:
• Pet (5) kandidatur CAC SLO, s tem, da je starost psa ob zadnji kandidaturi minimalno 24 mesecev
• Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena na specialni razstavi
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

Za šampionat bodo veljale osvojene kandidature po 1. 1. 2016


Mladinski šampion Slovenije v lepoti – CH J SLO

• 3 kandidature Prvak razreda mladih ( PRM SLO )
• vsaj ena od treh kandidatur mora biti osvojena na mednarodni razstavi
• vsaka kandidatura mora biti dosežena pri drugem sodniku
• ena kandidatura je lahko tudi CAC SLO, če je le-ta osvojena pred 24. mesecem starosti v razredu vmesni. Tako uveljavljeni CAC SLO pa se ne more še enkrat uporabiti pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva Prvak Slovenije v lepoti CH SLO
• namesto  PRM SLO velja tudi CAC SLO, vendar le , če je ta osvojen pred 24. mesecem starosti in v razredu vmesni. Tako uveljavljeni CAC SLO pa se ne more še enkrat uporabiti pri izpolnjevanju pogojev za naziv Prvak Slovenije v lepoti CH SLO
To prvaštvo ne velja, kot izpolnjen pogoj za prijavo v razred prvakov


Veteranski šampion Slovenije v lepoti – CH V SLO

• 3 ocene odlično 1 v razredu veteranov na razstavah, ki so potekale v Sloveniji
• ena ocena mora biti pridobljena na mednarodni razstavi
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki
To prvaštvo ne velja, kot izpolnjen pogoj za prijavo v razred prvakov


Velešampion Slovenije – Grand CH-SLO

Lahko postane pes ki ima že osvojen naziv Ch SLO in ki je osvojil:
• 4 kandidatura CAC SLO v razredu prvakov
• Vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
• Vsaj 1 kandidatura CAC SLO mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
• Vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih
Uveljavljajo se kandidature CAC, osvojene po potrditvi CH SLO ali Razstavni CH SLO