Razpis za seminar za inštruktorje agilityja nižje in višje stopnje

Komisija za izobraževanje pri KZS razpisuje seminarja za pridobitev nazivov »inštruktor za agility nižje stopnje« in  »inštruktor za agility višje stopnje«. Več na povezavi Razpis za Seminar za agility nazive