Sklep – Zadržanje uporabe določb in sklepov o tetoviranju psov

Spoštovani,

zaradi zagotovitve delovanja Zveze v skladu s pravnim redom RS in zaradi  preprečitve morebitnega velikega finančnega oškodovanja Zveze, je Predsednik KZS sprejel naslednji sklep.