SPREMEMBA V OGLEDU LEGEL V ČASU KORONAVIRUSA

Spoštovani vzreditelji,

Obveščamo vas, da je UO KZS zaradi trenutnih izrednih razmer v državi zaradi koronavirusa, sprejel spremembe v pošiljanju dokumentacije in ogledih legel v času, dokler izredne razmere s strani vlade ne bodo preklicane.

Sklep 11-23/2020: UO sprejema sklep, da se na podlagi Sklepa vlade RS glede izrednih razmer ogledi na domu vzrediteljev ne izvajajo.

Ogledi se opravljajo na daljavo s pomočjo informacijske tehnologije (skype komunikacija med vzrediteljem in referentom ali posnetek po telefonu, idr.). Vzrediteljem se omogoči, da obvestilo o leglu s seznamom mladičev pošljejo po elektronski pošti. Obrazec Seznam mladičev z izdanimi rodovnimi številkami bo KZS poslala referentu in vzreditelju (v vednost) po elektronski pošti (vzreditelju se v vednost pošlje, ker določeni referenti niso sporočili elektronskih naslovov ali pa jih sploh nimajo).
O kasnejšem ogledu legla se vzreditelj in referent dogovorita glede na trenutne razmere in ukrepe države. Vzreditelj dokumentacijo (seznam z mikročipi) poskenirano vrne po elektronski pošti, za namen izdelave kartotek mladičev.
Ta ukrep velja do preklica izrednih razmer s strani Vlade RS.

Prosimo, da obrazce poskenirate v velikost A4, ker so drugače neberljivi in tudi rodovnih številk na njih ne moremo izdati v drugačnih formatih.

Pisarna KZS