Varuh narave – glas narave za skupno dobro vseh nas

Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj javno podpisala Predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave

Fotopodpredsednik
Podpredsednik Kinološke zveze Slovenije, mag. Branislav Rajić, je predstavil Kinološko zvezo Slovenije, ki združuje 119 društev, klubov in organizacij, v katere je združeno 10.000 lastnikov psov z nekaj več kot 18.000 psi. Kot pravi, je skrb za čistopasemsko vzrejo psov, nerazdružljivo povezana s skrbjo za naravno okolje, saj se večina skupnih aktivnosti človeka in psa odvija v naravi. Narava je najmočnejša planetarna sila, ki pa pred človekom današnje dobe potrebuje zagovornika. Zato so se v KZS odločili pristopiti k današnji pobudi, ker menijo, da Zakon o ohranjanju narave, čeprav je dober, potrebuje dopolnitev v smislu uvedbe instituta Varuha narave in na področju dviga kazni za onesnaževanje narave zaradi vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. Meni, da moramo skrbno ravnanje z naravo in v naravi okrepiti tudi v zavesti ljudi, predvsem mladine in tistih, ki čutijo in izražajo posebno pripadnost naravnemu okolju. Mednje vsekakor sodijo kinologi, ki si med ostalim prizadevajo, da ljudje s psi preživijo čim več časa v naravi in čim manj na kavčih.