Odgovor KSV glede sprejemanja napadenih sklepov KSV