Vpisovanje rezultatov v osebno knjižico psa

Komisija za strokovna vprašanja je na svoji 16. seji, ki je bila 9. 1. 2017, sprejela sklep, da se v osebno knjižico psa vpisujejo rezultati vseh delovnih preizkusov psa, tako uspešno kot neuspešno opravljenih. Sklep je potrdil UO na 25. seji  1. 3. 2017.