CACIB Slovenian Derby Winner 2019

CACIB Slovenian Derby Winner Show I, 18.10.2019
CACIB Slovenian Derby Winner Show II, 19.10.2019
CACIB Slovenian Derby Winner Show III, 20.10.2019

BIS rezultati / BIS results

CACIB DERBY WINNER I, 18.10.2019
CACIB DERBY WINNER II, 19.10.2019
CACIB DERBY WINNER III, 20.10.2019

KATALOG/CATALOGUE

On-line katalog bo dostopen za prenos vsak dan 2 uri pred pričetkom prireditve / The on-line catalog will be available for download daily 2 hours before the event starts.

KATALOG /CATALOGUE CACIB DERBY WINNER I, 18.10.2019
KATALOG /CATALOGUE CACIB DERBY WINNER II, 19.10.2019
KATALOG /CATALOGUE CACIB DERBY WINNER III, 20.10.2019

Objavljamo zadnje statistike, urnike in informacije / We are publishing the final statistics, schedules and all information:

Dragi razstavljalci,
Pomembna obvestila za razstavljalce CACIB SLOVENIAN DERBY WINNER SHOW
– on-line katalog bo dostopen za prenos vsak dan 2 uri pred pričetkom prireditve;
– zaradi velikega števila psov, je prišlo do nekaj sprememb pri sodnikih
– pri plačilih in prijavah preko Doglle, je prišlo do napake pri plačilih – prosim preverite e-mail.

Dear exhibitors,
Important announcements for CACIB SLOVENIAN DERBY WINNER SHOW exhibitors
– the on-line catalog will be available for download daily 2 hours before the event starts;
– due to the large number of dogs, there is some judges list update
– there were some mistakes in payments and through Doglle – please check your email – Doglle will send some information by e-mail.

Končna statistika / Final Statistics:

CACIB DERBY WINNER I, 18.10.2019
CACIB DERBY WINNER II, 19.10.2019
CACIB DERBY WINNER III, 20.10.2019

Urniki po krogih / Ring Schedules:

CACIB DERBY WINNER I, 18.10.2019
CACIB DERBY WINNER II, 19.10.2019
CACIB DERBY WINNER III, 20.10.2019


PRIJAVE SO ZAKLJUČENE / ENTRIES ARE CLOSED!

Preliminarna statistika na 7.10.2019 / Preliminary statistics 7.10.2019
Vsebuje vse prijave prejete do 7.10.2019, 22.00. Vsem razstavljavcem smo poslali potrditve prijav po e-mailu. Doglle prijave iz podaljšanega roka niso upoštevane  / All entries recieved by 7.10.2019, 22.00 are included. We sent confirmations to all exhibitors via e-mail. Entries via Doglle during the prolonged date are not included.

CACIB DERBY WINNER I, 18.10.2019
CACIB DERBY WINNER II, 19.10.2019
CACIB DERBY WINNER III, 20.10.2019

Preliminarna statistika na 4.10.2019 / Preliminary statistics 4.10.2019
Vsebuje vse prijave prejete do 4.10.2019, 23.59. Vsem razstavljavcem smo poslali potrditve prijav po e-mailu. / All entries recieved by 4.10.2019, 23.59 are included. We sent confirmations to all exhibitors via e-mail.

CACIB DERBY WINNER I, 18.10.2019
CACIB DERBY WINNER II, 19.10.2019
CACIB DERBY WINNER III, 20.10.2019

Preliminarna statistika na 22.9.2019 / Preliminary statistics 22.9.2019
Vsebuje vse prijave prejete do 22.9.2019, 23.00. Vsem razstavljavcem smo poslali potrditve prijav po e-mailu. / All entries recieved by 22.9.2019, 23.00 are included. We sent confirmations to all exhibitors via e-mail.

CACIB DERBY WINNER I, 18.10.2019
CACIB DERBY WINNER II, 19.10.2019
CACIB DERBY WINNER III, 20.10.2019

Preliminarna statistika na 19.9.2019 / Preliminary statistics 19.9.2019
Vsebuje vse prijave prejete do 19.9.2019, 23.00. Vsem razstavljavcem smo poslali potrditve prijav po e-mailu. / All entries recieved by 19.-9.2019, 23.00 are included. We sent confirmations to all exhibitors via e-mail.

CACIB DERBY WINNER I, 18.10.2019
CACIB DERBY WINNER II, 19.10.2019
CACIB DERBY WINNER III, 20.10.2019

Specialne razstave // Special Shows:

Specialni razstavi za šarivce in vodne pse (19.10.) in za FCI 6 brez rodezijskega grebenarja (20.10.) sta organizirani znotraj CACIB razstave, posebna prijava ni potrebna, prijavite samo na CACIB razstavo. // Special Show for Spaniels and Flushing dogs (19.10.) and Special Show for FCI 6 withouth Rodesian Ridgeback (20.10) are organised within the CACIB Show – so only entry/payment for CACIB is necessary.

Specialni razstavi za FCI 1 brez nemškega ovčarja in FCI 4 ter nemške lovske terierje sta organizirani po CACIB razstavi 19.10.2019 samostojno s strani klubov. Več informacij najdete na spodnji povezavi, prosimo, da prijave in plačila izvedete na podatke, ki sta jih kluba navedla.  //  Special Shows for FCI 1 withouth German shepherd and FCI 4 & German hunting terrier are organised on 19.10.2019 after the CACIB show by the Clubs. More info in the attachment below. Please send the entry and payment to the contacts stated in the club info.

Podatki za samostojni specialni razstavi // Data for the Special shows organised by clubs

LOKACIJA razstave // LOCATION of the Show:
Celjski sejem // Celje Fair, Dečkova cesta 1, Celje – (46.2410° N, 15.2725° E)

PRIJAVNICA // ENTRY FORM

SODNIŠKE LISTE // JUDGES LISTS

POZOR–ATTENTION!!!

MOŽNOST OSVOJITVE NAZIVA CH.SLO V ENEM VIKENDU // POSSIBILITY TO FINISH CH. SLO IN ONE WEEKEND (18TH – 20TH October 2019)

NOVI POGOJI ZA CH. SLO/ NEW RULES FOR THE TITLE “SLOVENIAN BEAUTY CH” – VELJA SAMO ZA OSVOJENE NAZIVE NA CACIB DERBY WINNER SHOW RAZSTAVAH IN SPECIALNIH KLUBSKIH RAZSTAVAH – ONLY VALID FOR CACIB DERBY WINNER SHOWS AND SPECIAL CLUB SHOW

POGOJI za dosego CH SLO // CONDITIONS for CH SLO

Psi, ki prejmejo naziv prvaka razreda mladih (PRM), prejmejo tudi naziv Slovenian Derby Winner 2019. // Dogs which will in get Junior Winner (PRM) obtain for the Slovenian Derby Winner 2019 Title.

INFO: kzs.shows@gmail.com, tel.: +386 31 734 550, +386 31 331 365

Zadnji rok za prijave//Closing date for entries 27. 09. 2019

Spletna prijava // Online Entry: https://prijave.kinoloska-zveza.si
Plačilo s kreditnimi karticami preko online sistema NI MOŽNO. // Payment with credit cards is NOT POSSIBLE on the online system!

Doglle: https://www.doglle.com/4daction/w_detail_expo/15425/en/

Prijave poslati na // Send entry to: Kinološka zveza Slovenije, Zapoge 3d, 1217 Vodice, Slovenija, e-mail: kzs.shows@gmail.com

CENIK // PRICE LIST

Podatki za plačilo//Payment info

Upravičenec//Beneficiary: Kinološka zveza Slovenije, Zapoge 3d, SI – 1217 Vodice, Slovenija
Banka//Bank: A BANKA d.d., Slovenska cesta 58, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56 0510 0801 5987 920
SWIFT//BIC: ABANSI2X
Referenca // Refference: 00-70000

Prijavnico si preberite v celoti. Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavljate v razred delovnih, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavljate v razred prvakov in fotokopijo potrdila o plačani prijavnini za psa. Pred razstavo prejme razstavljavec potrditev prijave, ki je hkrati tudi vstopnica za eno osebo na prijavljenega psa. Razstavljavcem, ki na prijavnici navedejo elektronski naslov, potrdilo prijave pošljemo preko e-pošte.

Please read the whole entry form and fill all the empty spaces in legible font. It is imperative that you also send us a copy of: pedigree, FCI working certificate if you are entering your dog to working class, copy of national or international championship if you are entering your dog to champion class and a copy of payment if you payed in advance. Every exhibitor will receive an entry confirmation before the Show. This is also considered as a ticket for one person. Exhibitors, that will provide an e-mail address on the entry form, will receive the confirmation on their e-mail address.