Komisija za strokovna vprašanja

Predsednik komisije: Bojan DEBERŠEK

Podpredsednica komisije: Maja KOROŠEC

Člani komisije:

  • Tomaž BURAZER
  • Lidija ŠMIGOC
  • Željka FON ZIDAR
  • Tina STRGULJC KRUŠIČ
  • Andreja STRAJNAR – vodja rodovne knjige

SKLEPI KSV

POMEMBNI SKLEPI KSV, sprejeti na 3., 4. in 5. redni seji, potrjeni s strani UO KZS na 2. redni seji UO KZS, 6.11.2014:

 

POMEMBNO!!!!!
SKLEP 29/3-2014: Psov s skrajšanimi repi in uhlji, ki so rojeni po 1.1.2015, na razstavah v Republiki Sloveniji ni dovoljeno razstavljati. Izjema so lovsko uporabne pasme psov.

 

SKLEP 30/3-2014: Potrdi se obrazec za prijavo pripravnikov na stažiranje.
Pripravniki lahko obrazec za prijavo na stažiranje na prireditvi najdete TUKAJ.

SKLEP 40/3-2014: KSV preko pisarne KZS obvesti FCI o pojavu ponarejenih rodovnikov z vsemi podrobnostmi, ki so napačne.

TUKAJ si lahko ogledate izgled ponarejenega rodovnika z označenimi razlikami.

SKLEP 13/5-2014: KSV prekliče delovne knjižice vseh psov, ki imajo opravljene višje izpite (IPO 1 ali višje) pri sodniku Andriji Gojkoviću v Trebinju (Republika Srpska-BIH). Komisija za šolanje za pse/psice izda nove delovne knjižice pod novimi številkami ter v njih vpiše le pravilno opravljene izpite B-BH v R. Sloveniji.