Pravilniki in obvestila

PRAVILNIKI

Statut Kinološke zveze Slovenije pdficon small

Pravilnik o strokovnem delu KZS pdficon small

Pravilnik o izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju kinološkega kadra pdficon small

Pravilnik o disciplinski odgovornosti pdficon small

Pravilnik o razstavah psov v Republiki Sloveniji pdficon small

Pravilnik FCI za razstavne sodnike pdficon small


Pravilniki – lovske preizkušnje

Pravilnik za tekmovanje lovskih psov vseh pasem v vodnem delu pdficon small

Pravilnik o preizkušnji po naravni sledi (PPNS) pdficon small

Pravilnik o uporabnostni preizkušnji v delu po krvni sledi za vse pasme lovskih psov (UP) pdficon small

Pravilnik za samostojno tekmo v delu po umetni krvni sledi pdficon small

Pravilnik o lovski preizkušnji retrieverjev pdficon small

Pravilnik o preizkušanju lovske uporabnosti psov ptičarjev pri lovu na divje prašiče in podelitvi storitvenega znaka “Prašičar” – PR pdficon small

Obrazec – Spričevalo o uspešno opravljenem preizkusu pri lovu na divje prašiče in podelitvi storitvenega znaka “Prašičar” – PR spričevalo pdficon small


STROKOVNA OBVESTILA

*Julij 2015*

Exportni rodovniki s slovenskimi mikročipi – vpis v SLR
Zaradi preprečitve manipulacij z vpisi psov v slovensko rodovno knjigo, ki imajo rodovnik tuje države s slovenskim mikročipom, KSV sprejme naslednji sklep:
Sklep KSV 18/4-2015: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) izvozni – exportni rodovnik, v katerega je nalepljena oziroma navedena slovenska mikročip številka, KZS zavrne vpis v SLR.

Vpis psov v SLR iz ISDS in drugih organizacij, ki niso pod okriljem FCI
Sklep KSV 20/10-2015: Pse, uvožene iz tujine z rodovniki, ki niso izdani s strani članic FCI, se v skladu z FCI pravili (Standing Orders) lahko vpiše v SPR – pogojno rodovno knjigo na podlagi obvezne predhodno pridobljene telesne ocene s strani slovenskega sodnika.


*September 2014*

POTRDITEV PRAVILNIKOV ZA RETRIEVERJE

Na 5. redni seji KSV, 13.5.2014 je bil sprejet naslednji sklep:

a. Zapisnik delnega zbora sodnikov za retrieverje in pripadajoči pravilniki

SKLEP 8/5-2014: KSV potrdi Zapisnik delnega zbora sodnikov za retrieverje ter vse priložene pravilnike.

Ker mora SKR izvesti prireditve jesenskega dela 2014 in je KSV nove pravilnike sprejela, predlagamo naslednji sklep, ki ga je potrebno zaradi prireditev, ki bodo 11. in 18.10.2014, NUJNO potrditi:

Sklep K1_sept2014: Predsednik KZS potrdi sklep KSV št. 8/5-2014 z dne 13.5.2014 zaradi nujnosti in neodložljivosti izvedbe prireditev SKR.

Kontakt za več informacij: Slovenski klub za retrieverje


Pravilniki FCI

FCI je objavil dopolnjena pravila za FCI sodnike, kot tudi dopolnjena pravila za FCI razstave. Prosimo, da si preberete materiale.
Dopolnitve veljajo od 1. januarja 2014 dalje.

Na voljo so tudi na povezavi: http://www.fci.be/reglements.aspx

FCI Regulations for Show Judges

Dopolnitev pravil za FCI razstave in pravila za sodnike, vezana na potne stroške sodnikov

Pravila za FCI razstave


*November 2013*

Sodniki in sodniški pripravniki – objavljamo novo FCI okrožnico.
FCI ponovno opozarja vse članice FCI, kot tudi pogodbene partnerice, da mora preteči vsaj 10 let med sodnikovo prvo zaključeno FCI skupino do statusa oz. zaključka vseh FCI skupin in s tem statusa FCI vsestranskega pasemskega (allround) sodnika.
Okrožnica FCI 54/2013


*September 2013*

Sodniki in sodniški pripravniki – objavljamo novi FCI okrožnici.
Okrožnica FCI 1
Okrožnica FCI 2

Sklep UO KZS, ki je bil potrjen na korespondenčni seji dne 6.8.2013: 

Sklep K1-avg2013: S kinološkim sodnikom Janezom Šumakom se prekine Dogovor o medsebojnem sodelovanju v 30 dneh po sprejetju tega korespondenčnega sklepa.
Skladno s tem sklepom se sodniku Dogovor o medsebojnem sodelovanju prekine z dnem 7.9.2013.


*Julij 2013*

Sklepi KSV KZS z dne 20.6.2013:

SKLEP 3: KSV odobri izdajo rodovnikov za leglo Spina Calcanei Smreška-Cash von Adlerauge (skladno z izvidi DNK testov).

SKLEP 4: KSV izreka za vzreditelja Dušana Senekoviča ter Grego Moguja kazen prepovedi vzreje vseh pasem za dobo 10 let. O prepovedi tekmovanja naj odloča disciplinska komisija, zato KSV pripravi predlog za disciplinsko komisijo. Prepoved vzreje velja tudi za psarno katere solastnik je Gregor Mogu.


*Junij 2013*

Javna razprava o predlogu novega PSD in dodatnih pravilnikov

Spoštovani sodniki,

Komisija za strokovna vprašanja pri KZS, skladno s sklepom KSV št. 3/2-2013,  z dnem 5.6.2013 daje v javno razpravo predloge novega PSD in pripadajočih pravilnikov. Javna razprava traja do vključno 18.8.2013.

Pravilnik o strokovnem delu ter oba pripadajoča pravilnika so objavljeni v Microsoft Word dokumentu na spletni strani KZS, www.kinoloska.si med novicami. S spletne strani jih lahko prenesete ali natisnete ter direktno vnašate vaše predloge popravkov.

Prosimo, da popravke vnašate tako, da bo razvidno kje predlagate dodatne spremembe.

PRAVILNIK O IZOBRAŽEVANJU, PREVERJANJU ZNANJA, IMENOVANJU IN NAPREDOVANJU KINOLOŠKEGA KADRA

PRAVILNIK O STROKOVNEM DELU KZS

PRAVILNIK O KINOLOŠKIH PRIREDITVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Vse vaše pripombe in popravke nam prosim posredujte na elektronski naslov katja@kinoloska-zveza.si najkasneje do 18.8.2013. Po tem datumu pripomb ne bomo več sprejemali.

Lep pozdrav,

Katja Dermol


*Maj 2013*

Objavljen je Vzrejni pravilnik za pasmo belgijski ovčar pdficon small


*April 2013*

Sklep KSV KZS 7/1-2013:
KSV začasno prekliče rodovnike in vzrejna dovoljenja za vse pse/psice iz legla psice Karma Bel-Mur, poležene 21.5.2011 ter vzrejno dovoljenje psice Karma Bel-Mur, dokler se vzreditelj Marjan Granfol ne odzove na vabilo KSV in pride na sestanek obrazložiti kako je prišlo do dvojne registracije mladičev pri nas in na Madžarskem.


*Marec 2013*

Sklep UO KZS, ki je bil sprejet na predlog Komisije za strokovna vprašanja, dne 7.3.2013:

SKLEP UO KZS 3/30: Rodovnike za belgijske ovčarje-malinoise iz kombinacije Spina-Calcanei Smreška in Butch vom Repelener-Meer, poleženo 18.9.2009 ter njihove potomce – SE PREKLIČE. Ko bodo lastniki psov, poleženih 18.9.2009 opravili DNK teste, bo KSV odločala o tem ČE IN KAKŠNE rodovnike se jim bo izdalo. V kolikor lastniki DNK teste zavrnejo, preklic rodovnikov ostane v veljavi. Pisarna KZS ob objavi sklepa poimensko navede vse pse za katere so rodovniki preklicani.

Rodovniki so po zgornjem sklepu preklicani za naslednje pse:
1.    CATTANO VIS-MAJOR, SLRMN -000474
2.    CRASSOS VIS-MAJOR, SLRMN -000475
3.    CHEEBA VIS-MAJOR, SLRMN -000476
4.    CADIRA VIS-MAJOR, SLRMN -000477
5.    CHIVAS VIS-MAJOR, SLRMN -000478
Potomci zgoraj navedenih psov, katerih rodovniki so ravno tako preklicani po zgornjem sklepu:
6.    LUWIGANA´S DUFF – ADLERAUGE, SLRMN -000546, poležen 2.5.2012
7.    LUWIGANA´S DIX – ADLERAUGE, SLRMN -000547, poležen 2.5.2012
8.    LUWIGANA´S DAO – ADLERAUGE, SLRMN -000548, poležen 2.5.2012
9.    LUWIGANA´S DAEL – ADLERAUGE, SLRMN -000549, poležen 2.5.2012
10.    LUWIGANA´S DRU – ADLERAUGE, SLRMN -000550, poležen 2.5.2012
11.    AS´THOR FORCE CANINA, SLRMN -000556, poležen 11.5.2012
12.    ARAMIS  FORCE CANINA, SLRMN -000557, poležen 11.5.2012


*Februar 2013*

Komisija za strokovna vprašanja in Upravni odbor sta sprejela nekaj pomembnih sklepov, ki jih je potrebno objaviti tudi na spletni strani KZS:

Sklepi KSV, ki so bili potrjeni na 29. redni seji UO KZS, 7.2.2013:

Sklep 6/24-2013: .
KSV ne odobri izdaje rodovnikov za leglo iz kombinacije Yoga Zlatolična in Blink Zlatolični, poleženih 16.6.2012, do pridobitve vpogleda v originalni rodovnik psa. Na podlagi teh dokumentov se bo odločilo o nadaljnjih postopkih v zvezi z registracijo legla.

SKLEP K1-2013: KSV KZS na podlagi prejete dokumentacije s strani Veterinarske fakultete v Ljubljani, Klinike za kirurgijo in male živali, v kateri navajajo, da so izvidi slikanja kolkov na rodovnikih obeh psov ter žig in podpis prof. Zorka ponarejeni, izreče takojšnjo vzrejno prepoved psoma:
Blink Zlatolični, SLRNO -014854, poleženemu 28.1.2010
Nero Zlatolični, SLRNO -012885, poleženemu 3.9.2005
zaradi suma ponareditve uradne listine. O sklepu se obvesti tudi vzrejno komisijo za nemške ovčarje.

SKLEP K2-2013: KSV KZS predlaga UO KZS, da pravni službi Kinološke zveze Slovenije naroči izdelavo kazenske ovadbe proti lastnikom psov iz sklepa K1-2013 zaradi suma ponareditve uradne listine.

SKLEP K3-2013: KSV KZS predlaga UO KZS, da pravni službi Kinološke zveze Slovenije naroči izdelavo pobude za uvedbo disciplinskega postopka proti g. Dušanu Travnikarju zaradi suma ponareditve uradne listine ter kršenja pravilnikov KZS.

Sklep UO KZS z dne 7.2.2013:

Sklep UO KZS 4/29: Zaradi suma ponarejanja zdravniškega spričevala in v zvezi z že sprejetimi sklepi o podaji kazenske ovadbe na okrožno državno tožilstvo, se mednarodnemu sodniku Dušanu Travnikarju poda namera o prekinitvi Dogovora o medsebojnem sodelovanju z dnem 20.3.2013.

MORATORIJ – BELGIJSKI OVČARJI

KSV je UO KZS predlagal, da do razjasnitve situacije na katero je bila opozorjena, sprejme naslednji sklep, ki je bil potrjen na redni seji UO KZS, 7.2.2013:

Sklep: Zaradi suma neveljavnosti rodovnika psa pasme malinois, Crassos Vis-Major, SLRMN -000475, na katerega je bila KSV opozorjena zaradi objave na uradni spletni strani DMC (Deutscher Malinois Club), da pes po DNK analizi ne ustreza očetu, ki je naveden na rodovniku, KSV predlaga UO KZS, da potrdi začasno prepoved uporabe vseh psov iz kombinacije Butch vom Repelener-Meer in Spina-Calcanei Smreška, poleženih 18.9.2009 ter njihovih potomcev v vzreji, do razjasnitve situacije.


*December 2012*

Sklepi 26. redne seje UO KZS:

SKLEP UO KZS 2/26: Ker tudi po opominu pred izključitvijo na KZS nismo prejeli plačila članarine za leto 2011 in 2012, se Klubu zlatih prinašalcev Slovenije prekine članstvo v KZS.

SKLEP UO KZS 14/26: UO KZS zaradi ponavljajočih žalitev sodnikov KZS v javnosti ter s tem povzročeno moralno škodo za KZS, izkazuje namero o prekinitvi Dogovora o medsebojnem sodelovanju s strokovnim sodelavcem Dejanom Poljanškom. Dogovor o medsebojnem sodelovanju se skladno z določili 30. člena Pravilnika o sodniški licenci prekine po preteku 30-dnevnega roka za prekinitev oziroma z dnem 1.1.2013.

Sklepi 23. redne seje KSV, potrjeni na 27. redni seji UO KZS:

Sklep 17/23-2012:
KSV odobri izdajo rodovnika za psičko Ajša, SLRPg -001994, ki jo je gospod Mihelčič na poziv KSV pripeljal s seboj in se je zanjo ugotovila istovetnost na pregledu.

Sklep 18/23-2012:
KSV prepove gospodu Marjanu Mihelčiču vzrejo psov vseh pasem za dobo 5 let od datuma 23. seje KSV. Sklep se objavi v Lovcu in Kinologu.

Sklep 19/23-2012:
Vzrejnemu referentu Juretu Nahtigalu se prepove opravljanje funkcije vzrejnega referenta do preklica. sklep se objavi v Lovcu in Kinologu. Jure Nahtigal mora OBVEZNO do petka, 21.12.2012 na KZS dostaviti škarje za tetoviranje. Škarje se deponira na KZS do preklica.


* Maj 2012*

Dodatna pojasnila v zvezi z izplačevanjem storitev vzrejnim referentom

Vzrejni referenti opredelijo na zapisniku, kdo je plačnik računa za njihovo storitev, na podlagi tega se izstavi račun. V primeru, da krije stroške vzrejnega referenta, Klub, KD ali LKD, je potrebno to navesti na zapisniku. Izplačila vzrejnemu referentu tako za strokovno delo, kot kilometrino izvaja izključno Kinološka zveza Slovenije. V primeru, da vzrejnemu referentu stroške ogleda krije klub, KD ali LKD, Kinološka zveza Slovenije izstavi račun za stroške ogleda na Klub, KD, LKD, ki je naveden na zapisniku.

* April 2012*

Sodnike in sodniške pripravnike opozarjamo na spremenjene/nove standarde pasem.
Aktualni spisek je objavljen v aprilski številki Kinologa, prilagamo ga tudi tu v pdf obliki.