KSV KZS

Sklep 4-1/2022: UO KZS sklene, da se prekliče vse sklepe, ki so se vezali na omejitve gibanja v RS. Preklican je sklep Sklep 2.1-59/2021 – možnosti opravljanja vzrejnega pregleda na administrativni način in Sklep 2.2-59/2021 – ogledi legel na daljavo. Prekliče se tudi sklep SKLEP ŠT. 125/9-2020 KSV,  za dosego naziva Mladinski šampion potrebno pridobiti … Nadaljujte z branjem KSV KZS