Uvodnik predsednika KZS g. Štefan Šinka, Kinolog 7/8 2020