CACIB Slovenia Winner 2019

BIS rezultati / BIS results CACIB Slovenia Winner I

BIS rezultati / BIS results CACIB Slovenia Winner II


Objavljamo zadnje statistike, urnike in informacije / We are publishing the final statistics, schedules and all information:
Za vse prijave smo poslali potrditve po elektronski pošti. V kolikor je niste prejeli, nas prosim kontaktirajte na kzs.shows@gmail.com. / We sent all entry confirmations via E-mail. If you didn’t recieve it, please contact us on kzs.shows@gmail.com.

Končna statistika / Final Statistics:

CACIB Slovenia Winner 1

CACIB Slovenia Winner 2

Urniki po krogih / Ring Schedules:

CACIB Slovenia Winner 1

CACIB Slovenia Winner 2


PRIJAVNICA/APPLICATION FORM

SPLETNA PRIJAVA/ONLINE ENTRY

INFO: kzs.shows@gmail.com

LOKACIJA razstave // LOCATION of the Show: Celjski sejem // Celje Fair, Dečkova cesta 1, CeljePRIJAVE SO ZAKLJUČENE / ENTRIES ARE CLOSED!


Prijave so podaljšanje IZKLJUČNO na e-mailu ali online sistemu KZS do petka, 11.1.2019, do 12. ure! / Entries are prologned until Friday, 11.1.2019 till 12.am – only by e-mail or our online system!


8.1.2019: Nove preliminarne statistike (vključujejo vse popolne prijave prejete do 8.1.2019) / New preliminary statistics (include all complete entries recieved by 8.1.2019):

3.1.2019: Nove preliminarne statistike (vse popolne prijave prejete do 3.1.2019 brez Doglle)/ New preliminary statistics (All complete entries recieved by 3.1.2019,  except Doglle):

26.12.2018: Nove preliminarne statistike (vse popolne prijave prejete do 26.12.2018 / New preliminary statistics (All complete entries recieved by 26.12.2018,):

20.12.2018: Nove preliminarne statistike (vse popolne prijave prejete do 20.12.2018 / New preliminary statistics (All complete entries recieved by 20.12.2018,):

19.12.2018: Nove preliminarne statistike (vse popolne prijave prejete do 19.12.2018 brez Doglle)/ New preliminary statistics (All complete entries recieved by 19.12.2018,  except Doglle):

11.12.2018: Prve preliminarne statistike (vse popolne prijave prejete do 11.12.2018 brez Doglle)/ first preliminary statistics (All complete entries recieved by 11.12.2018,  except Doglle):

Za vse prijave smo poslali potrditve po elektronski pošti. V kolikor je niste prejeli, nas prosim kontaktirajte na kzs.shows@gmail.com. / We sent all entry confirmations via e-mail. If you didn’t recieve it, please contact us on kzs.shows@gmail.com.


SOBOTA, 19. 1. 2019, ob 9. 30 uri

* SPECIALNE RAZSTAVE za CH-Slo, znotraj razstave CACIB//  SPECIALITY SHOWS //during CACIB show potekajo v okviru CACIB razstave, posebna prijava in plačilo nista potrebna, prijavite samo na CACIB // is taking part within the CACIB Show, extra entry and payment are not needed, just enter CACIB Show

FCI 2 – Šnavcerji in pinči // Schnauzers and Pinchers

 

** SPECIALNE RAZSTAVE za CH-Slo, PO razstavi CACIB//  SPECIALITY SHOWS //AFTER CACIB show potekajo po zaključku CACIB razstave, potrebna sta posebna prijava  in plačilo, ki se izvedeta skladno z navodili na prijavnici // is taking part after the end of CACIB Show, extra entry and payment are needed, in accordance with the instructions on the entry form.

FCI 2 – Nemške doge // Great Dane

Specialna razstava SKVPM // Special Show SKVPM

 

NEDELJA, 20. 1. 2019, ob 9. 30 uri

* SPECIALNE RAZSTAVE za CH-Slo, znotraj razstave CACIB//  SPECIALITY SHOWS // during CACIB show potekajo v okviru CACIB razstave, posebna prijava in plačilo nista potrebna, prijavite samo na CACIB // is taking part within the CACIB Show, extra entry and payment are not needed, just enter CACIB Show

FCI 1 – Vse pasme razen britanskih ovčarskih // All breeds except British Sheepdog

FCI 2 – Dobermani, Rotweiler // Doberman, Rottweiler

FCI 6 – Vse pasme razen rodezijski grebenar // All breeds except Rhodesian Ridgeback

FCI 7 – Vse pasme // All breeds CI 8 – Španjeli in vodni psi // Spaniels and Water dogs


CENIK/PRICE LIST

Podatki za plačilo / Payment details:

Upravičenec // Beneficiary: KZS d.o.o., Zapoge 3d, SI – 1217 Vodice, Slovenija

Banka // Bank: A BANKA d.d., Slovenska cesta 58, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

TRR // IBAN: SI56 0510 0801 2837 263

SWIFT // BIC: ABANSI2X

Referenca // Reference: 00-60000

Prijavnico si preberite v celoti. Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavljate v razred delovnih, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavljate v razred prvakov in fotokopijo potrdila o plačani prijavnini za psa. Pred razstavo prejme razstavljavec potrditev prijave, ki je hkrati tudi vstopnica za eno osebo na prijavljenega psa. Razstavljavcem, ki na prijavnici navedejo elektronski naslov, potrdilo prijave pošljemo preko e-pošte.

Please read the whole entry form and fill all the empty spaces in legible font. It is imperative that you also send us a copy of: pedigree, FCI working certificate if you are entering your dog to working class, copy of national or international championship if you are entering your dog to champion class and a copy of payment if you payed in advance. Every exhibitor will receive an entry confirmation before the Show. This is also considered as a ticket for one person. Exhibitors, that will provide an e-mail address on the entry form, will receive the confirmation on their e-mail address