Obrazci

ŠAMPIONATI SLOVENIJE

Vloga za šampionat Slovenije WIkonca / pdficon small
Vlogi za šampionat Slovenije prosim priložite fotokopijo rodovnika ter fotokopije ocenjevalnih listov in CAC/PRM kartic. V kolikor je za vašo pasmo za dosego prvaštva obvezen delovni izpit, prosim vlogi priložite tudi fotokopijo delovnega potrdila.

VZREJA

Obrazec DNK profil – EVG pdficon small

Vzrejni list WIkonca / pdficon small
Na vzrejnem listu prosim izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke. Izpolnjenemu obrazcu priložite fotokopijo rodovnika, članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS ter fotokopije morebitne zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na vzrejni pregled.

Obrazec je veljaven kot potrditev opravljenega vzrejnega pregleda, ko je podpisan s strani sodnika in predsednika vzrejne komisije.

Prijava paritve WIkonca / pdficon small
Prijavo paritve je potrebno izpolniti v 4-ih izvodih. En izvod ostane lastniku psice, drugega prejme lastnik plemenjaka, dva izvoda pa je potrebno dostaviti na naslov Kinološke zveze Slovenije, Zapoge 3D, 1217 Vodice, najkasneje v 20-ih dneh po izvedeni paritvi. Pisarna KZS bo po sklepu KSV vse paritve, ki jih bodo po 1.1.2018 vzreditelji poslali na starih obrazcih zavračala in zahtevala obrazec, ki si ga lahko natisnete na zgornji povezavi in je v veljavi že od leta 2011.
Prijavi paritve je vzreditelj dolžan priložiti vso zdravstveno dokumentacijo in dokazila o opravljenih tekmah/preizkušnjah/šampionatih obeh staršev legla, da jih rodovna knjiga lahko vnese v rodovnike mladičev.

Obrazec EVG za izdelavo profila DNK pdficon small
Prosimo, da obrazec natisnete in ga odnesete k veterinarju, ki bo opravil odvzem krvi za izdelavo profila DNK. Obrazcu priložite tudi kopijo vaše članske izkaznice pri enem od društev ali klubov v Sloveniji.

Obvestilo o leglu  pdficon small
Navodila za izpolnjevanje obrazca:

  1. Vzreditelj najkasneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje na KZS po pošti! 3 izvode lastnoročno podpisanega obrazca (tam, kjer je navedeno, da se podpiše vzreditelj) “Obvestilo o leglu” s “Seznamom mladičev” (v katerem izpolni polje IME MLADIČA in SPOL ter BARVO, če je razvidna) skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob prijavi paritve. Na obrazcu mora OBVEZNO navesti izbranega vzrejnega referenta. V kolikor imate več kot 5 mladičev je potrebno izpolniti več listov “Seznam mladičev”.
  2. Izbrani vzrejni referent bo s strani KZS prejel obrazec z vpisanimi rodovnimi številkami mladičev in ogled legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najkasneje do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev.
  3. Vzreditelj obrazec, ki ga je prinesel referent vzame s seboj na veterino, veterinar ob mikročipiranju mladičev ob imenu vsakega mladiča prilepi nalepko s številko mikročipa in se zraven podpiše, na dnu vsake strani “Seznam legla” pa se podpiše in doda svoj žig. Po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev) vzreditelj najkasneje do 10. tedna starosti mladičev posreduje ORIGINALNE DOKUMENTE “Obvestilo o leglu s seznamom mladičev” z mikročipirnimi nalepkami na KZS skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih, če niso bili poslani ob prijavi paritve. V kolikor mladičev nimate prodanih pustite lastništvo prazno in ga sporočite naknadno. Sam vpis lastništva se ne smatra za zamudo pri oddaji obrazca.

Opomba – obrazec objavljamo samo še v pdf verziji, ker so ga vzreditelji sami spreminjali (dodajanje in odvzemanje polj) in je tako onemogočeno normalno izdajanje rodovnih številk. Prosim, da obrazec izpolnete v obliki v kakršni je objavljen in na njem nič ne spreminjate!

Registracija psarne WIkonca / pdficon small
Prosimo, da za registracijo psarne izpolnite spodnji obrazec, mu priložite fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član KZS ter oboje pošljete na naslov Kinološke zveze Slovenije. Skladno z novimi “Standing orders FCI” je obvezna navedba pasem, ki jih nameravate vzrejati. Vlogo bomo posredovali na FCI v potrditev. Ko bomo s strani FCI prejeli potrjeno vaše ime psarne, vam bomo poslali položnico za plačilo registracije psarne. Po prejetju plačila je vaša registracija psarne uspešna in boste prejeli kartonček o registraciji.

Zapisnik o ogledu legla WIkonca / pdficon small
Upravni odbor KZS je s sklepom 8/18 dodal v cenik KZS tudi postavko za delo vzrejno-tetovirnega referenta in sicer se vzrejno-tetovirnemu referentu za ogled lega (dvakratni ogled legla) prizna strokovno delo v višini 20,00 € na leglo. Temu je treba prišteti še kilometrino za pot, ki jo opravi vzrejno-tetovirni referent.
Tetovirni referent pri ogledu legla pri vzreditelju sestavi zapisnik (obrazec v prilogi ), na katerem je naveden vzreditelj, točen, naslov, datum ogleda, pasma ,število mladičev in število kilometrov, ki jih je referent opravil za ogled.. Ta zapisnik obvezno podpišeta vzreditelj in referent, saj v nasprotnem primeru izplačilo ne bo izvedeno.
Referent pošlje ta zapisnik na KZS, ki bo na podlagi zapisnika izstavila račun vzreditelju za ogled in potne stroške. Vzreditelj mora obveznosti poravnati ob dvigu rodovnikov.
KZS bo tetovirnemu referentu izplačala potne stroške in strokovno delo na podlagi podjemne pogodbe, ko bo prejela plačilo s strani vzreditelja.

Gotovinska plačila direktno tetovirnim referentom s strani vzreditelja niso dovoljena! Izplačila vzrejnemu referentu tako za strokovno delo, kot kilometrino izvaja izključno Kinološka zveza Slovenije.

Za namen izplačil prosimo vse vzrejno-tetovirne referente, da nam sporočijo:

  • točen naslov
  • številko transakcijskega računa
  • davčno številko
  • elektronsko pošto in telefonsko številko

RODOVNIKI – SLOVENSKA RODOVNA KNJIGA

Vloga za vpis psa v Slovensko rodovno knjigo WIkonca / pdficon small
Zgornji vlogi za vpis psa v Slovensko rodovno knjigo priložite originalni izvozni (EXPORT) rodovnik (ki mora vsebovati vaše podatke ter mikročip psa) ter fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član Kinološke zveze Slovenije. ko vlogo prejmemo, psa zavedemo v rodovno knjigo in na obstoječi izvozni rodovnik vašega psa/psice zavedemo številko vpisa v Slovensko rodovno knjigo. Ko je rodovnik podpisan s strani vodje rodovne knjige, boste po elektronski pošti (če ste jo na vlogi navedli), prejeli račun za opravljeno storitev. Ko je račun poravnan, vam rodovnik pošljemo priporočeno po pošti. V kolikor elektronske pošte niste navedli, vam bomo rodovnik poslali nazaj po povzetju.

Vloga za izdajo duplikata rodovnika WIkonca / pdficon small
Če ste izgubili rodovnik ali vam je bil odtujen, lahko na zgornjem obrazcu vložite prošnjo za izdajo duplikata rodovnika. Vaš originalni rodovnik bomo najprej preklicali v uradnem glasilu Kinološke zveze Slovenije, Kinolog. 10 dni po objavi v reviji Kinolog vam bomo izdali duplikat rodovnika.

FCI DELOVNO POTRDILO

Vloga za izdajo FCI delovnega potrdila  WIkonca / pdficon small
V kolikor želite svojega psa/psico razstavljati v razredu delovnih, morate ob prijavi priložiti FCI delovno potrdilo. Le tega vam izdamo, če je vaš pes izpolnil potrebne pogoje:

ŠPORTNE PASME (pasme, ki so po klasifikaciji FCI zavedene kot delovne pasme in za izdajo mednarodnega prvaštva potrebujejo delovno potrdilo) 
opravljen izpit IPO VO ali IPO 1


FCI 10
HRTI
potrdilo o veljavni COURSING ali RACING LICENCI, sodelovanje na vsaj 2-ih mednarodnih coursing tekmovanjih v obdobju vsaj leta in enega dne, brez diskvalifikacij. Poleg navedenega mora pes na teh tekmah osvojiti vsaj 75% možnih točk in biti uvrščen v zgornji polovici.


LOVSKE PASME


FCI 4 
STANDARDNI JAZBEČAR, LOVSKI TERIER
opravljen  VUP


FCI 4
PRITLIKAVI IN
KUNČJI JAZBEČAR
opravljen PNZ ali VZREJNA PREIZKUŠNJA ali DELNI PREIZKUS


FCI 6
GONIČI
opravljen  UP ali DUT


FCI 6
KRVOSLEDCI
opravljen UP PO KRVNI SLEDI


FCI 7
PTIČARJI
opravljen JZP ali PPA ali ŠPP ali VUP


FCI 8
PRINAŠALCI
opravljen LP-R ali TP-R


FCI 8
ŠARIVCI
opravljen UP ZA ŠARIVCE


FCI 8
PREPELIČARJI
opravljena VZREJNA PREIZKUŠNJA


KINOLOŠKA PRIZNANJA

Vloga za priznanje  pdficon small

Pogoje za podelitev posameznega priznanja si lahko preberete v PRAVILNIKU.

Predloge na zgornjem obrazcu pošljite na Komisijo za kinološka priznanja pri KZS, Zapoge3D, 1217 Vodice.

SODNIŠKI PRIPRAVNIKI

Vloga za stažiranje  WIkonca / pdficon small