Obrazci

ŠAMPIONATI SLOVENIJE

Vse infomacije na – Kinološka zveza Slovenije | Šampionati Slovenije (kinoloska.si)

VZREJA

Obrazec DNK profil – EVG pdficon small
Prosimo, da obrazec natisnete in ga odnesete k veterinarju, ki bo opravil odvzem krvi za izdelavo profila DNK. Obrazcu priložite tudi kopijo vaše članske izkaznice pri enem od društev ali klubov v Sloveniji.

Vzrejni list WIkonca / pdficon small
Na vzrejnem listu prosim izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke. Izpolnjenemu obrazcu priložite fotokopijo rodovnika, članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS ter fotokopije morebitne zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na vzrejni pregled.

Obrazec je veljaven kot potrditev opravljenega vzrejnega pregleda, ko je podpisan s strani sodnika in predsednika vzrejne komisije.

Prijava paritve WIkonca / pdficon small
Prijavo paritve je potrebno izpolniti v 3-ih izvodih. En izvod ostane lastniku psice, drugega prejme lastnik plemenjaka, enega je potrebno poslati na KZS.
Vzreditelj jo je na KZS dolžan poslati do 20 dneva po paritvi po pošti ali e-mailu na rodovniki@kinoloska.si.
Obvezne priloge so:

 1. kopiji rodovnikov obeh staršev bodočega legla
 2. zdravstveni testi, pri delavnih pasmah (lovskih in športnih) dokazila o preizkušnjah/izpitih,
 3. kjer VK to zahteva genetski testi in DNK profil
 4. če želi lahko vzreditelj pošlje tudi šampionate staršev legla.

V kolikor soglasje za objavo podatkov ni označeno, paritev ne bo objavljena na spletni strani/v Kinologu/ v Lovcu.

Obvestilo o leglu  pdficon small
ZA LEGLA, POLEŽENA PO 1.1.2024!:

Skladno s sklepom UO KZS, ki je tudi že objavljen na spletni strani KZS, bodo ogledi legel v letu 2024 (za vsa legla, poležena po 1.1.2024) potekali po naslednjem postopku:
SKLEP 12/9-2023: Vzrejni referent pregleda leglo in svetuje vzreditelju do desetega dneva starosti mladičev. Vzrejni referent oceni, ali je potrebna njegova nadaljnja strokovna pomoč in ponovni pregledi legla. Prav tako lahko vzreditelj naroči več pregledov legla, če jih potrebuje.

Navodila za ogled in izpolnjevanje potrebnih obrazcev:
Vzreditelj mora kontaktirati vzrejnega referenta najkasneje dan ali dva po kotitvi, vzrejni referent na obrazcu OBVESTILO O LEGLU
(obvezno kompletne podatke vzreditelja z elektronskim naslovom in telefonsko številko) in SEZNAM MLADIČEV popiše leglo v sodelovanju z vzrediteljem do 10 dneva po kotitivi (obvezno je na seznamu mladičev potrebno vpisati IME mladiča, SPOL ter barvo in tip dlake, če je le-ta že razvidna ob ogledu) ter obrazec pri ogledu tudi podpiše (obrazec lahko vzreditelj natisne s spletne strani KZS – meni DOKUMENTI/OBRAZCI). Prav tako vzrejni referent izpolni Zapisnik o ogledu legla, kot do sedaj ter oba dokumenta posreduje v pisarno KZS na elektronski naslov rodovniki@kinoloska.si ali po navadni pošti (lahko se tudi dogovori z vzrediteljem, da le-ta poskrbi za pošiljanje dokumentacije) najkasneje do 4 tedna starosti mladičev.

Med 6-im in 7-im tednom starosti bo pisarna KZS vzreditelju posredovala po elektronski pošti (oziroma z navadno pošto, če na obrazcu elektronski naslov ne bo naveden) obrazec z izdanimi rodovnimi številkami, da lahko pri veterinarju opravi cepljenje in mikročipiranje mladičev.

Vzreditelj obrazec vzame s seboj na veterino, veterinar ob mikročipiranju mladičev ob imenu vsakega mladiča prilepi nalepko s številko mikročipa in se zraven podpiše, na dnu vsake strani “Seznam legla” pa se podpiše in doda svoj žig.

Po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev) vzreditelj najkasneje do 10. tedna starosti mladičev posreduje dokument “Obvestilo o leglu s seznamom mladičev” z mikročipirnimi nalepkami ter zapisnikom o ogledu legla na KZS  skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih, če niso bili poslani ob prijavi paritve.

V kolikor mladičev nimate prodanih pustite lastništvo prazno in ga sporočite naknadno. Obrazec lahko pošlje po pošti ali e-mailu na rodovniki@kinoloska.si

Postopek izdaje rodovnikov se prične, ko pisarna KZS prejme popolno dokumentacijo s strani vzreditelja :

 1. seznam mladičev z mikročipi, podpisan s strani vzreditelja, referenta in veterinarja;
 2. podpisan zapisnik o ogledu legla;
 3. ter vso zgoraj navedeno dokumentacijo staršev legla;
 4. fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član Kinološke zveze Slovenije. V kolikor članska izkaznica ni priložena, vam bomo izdajo rodovnikov zaračunali po nečlanski ceni, ki je 100% višja.

   

  Vsa dokumentacija je lahko posredovana elektronsko na: rodovniki@kinoloska.si ali po navadni pošti na KZS, Zapoge 3d, 1217 Vodice.

   

Opomba – obrazec objavljamo samo še v pdf verziji, ker so ga vzreditelji sami spreminjali (dodajanje in odvzemanje polj) in je tako onemogočeno normalno izdajanje rodovnih številk. Prosim, da obrazec izpolnete v obliki v kakršni je objavljen in na njem nič ne spreminjate!

Zapisnik o ogledu legla WORD  PDF
Upravni odbor KZS je s sklepom 8/18 dodal v cenik KZS tudi postavko za delo vzrejno-tetovirnega referenta in sicer se vzrejno-tetovirnemu referentu za ogled lega (dvakratni ogled legla) prizna strokovno delo v višini 20,00 € na leglo. Temu je treba prišteti še kilometrino za pot, ki jo opravi vzrejno-tetovirni referent.
Referent pri ogledu legla pri vzreditelju sestavi zapisnik (obrazec v prilogi ), na katerem je naveden vzreditelj, točen, naslov, datum ogleda, pasma ,število mladičev in število kilometrov, ki jih je referent opravil za ogled. Ta zapisnik obvezno podpišeta vzreditelj in referent, saj v nasprotnem primeru izplačilo ne bo izvedeno. Referent je dolžan pustiti en izvod zapisnika vzreditelju, da ga ta skupaj z podpisanim seznanom mladičev posreduje na KZS,
Referent pošlje ta zapisnik na KZS, ki bo na podlagi zapisnika izstavila račun vzreditelju za ogled in potne stroške. Vzreditelj mora obveznosti poravnati ob dvigu rodovnikov.
KZS bo referentu izplačala potne stroške in strokovno delo na podlagi pogodbe o sodelovanju, ko bo prejela plačilo s strani vzreditelja.

Gotovinska plačila direktno tetovirnim referentom s strani vzreditelja niso dovoljena! Izplačila vzrejnemu referentu tako za strokovno delo, kot kilometrino izvaja izključno Kinološka zveza Slovenije.

Za namen izplačil prosimo vse vzrejno-tetovirne referente, da nam sporočijo:

 • točen naslov
 • številko transakcijskega računa
 • davčno številko
 • elektronsko pošto in telefonsko številko

Vloga za izdajo duplikata rodovnika  WORD  PDF
Če ste izgubili rodovnik ali vam je bil odtujen, lahko na zgornjem obrazcu vložite prošnjo za izdajo duplikata rodovnika. Vaš originalni rodovnik bomo najprej preklicali na spletni strani KZS in v uradnem glasilu Kinološke zveze Slovenije, Kinolog. 10 dni po objavi na spletni strani vam bomo izdali duplikat rodovnika.

Vloga za spremembo lastništva na rodovniku PDF
V primeru, da ste kupili že odraslega psa, ali pa bi želeli prvič vpisati lastništvo psa v rodovnika kupljenga mladiča, prosim uporabite zgornji obrazec in upoštevajte vsa navodila na obrazu.

Registracija psarne  WORD  PDF

Prosimo, da za registracijo psarne izpolnite spodnji obrazec, mu priložite fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član KZS ter oboje pošljete na naslov Kinološke zveze Slovenije. Skladno z novimi “Standing orders FCI” je obvezna navedba pasem, ki jih nameravate vzrejati. Vlogo bomo posredovali na FCI v potrditev. Medtem, ko s strani FCI čakamo potrditev imena vaše psarne, vam bomo poslali račun za plačilo registracije psarne. Po prejetju plačila in potrditvi s strani FCI je vaša registracija psarne uspešna in boste prejeli kartonček o registraciji.

RODOVNIKI – SLOVENSKA RODOVNA KNJIGA -za pse pripeljane iz tujine

Vloga za vpis psa v Slovensko rodovno knjigo WIkonca / pdficon small
Zgornji vlogi za vpis psa v Slovensko rodovno knjigo priložite originalni izvozni (EXPORT) rodovnik (ki mora vsebovati vaše podatke ter mikročip psa) ter fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član KZS (v koliko niste član članice KZS je cena vpisa v SLR dvojna) ter nam dokumentacijo pošljite PO POŠTI v ORIGINALU. Ko vlogo prejmemo, psa vnesemo v rodovno knjigo in na obstoječi izvozni rodovnik vašega psa/psice navedemo številko vpisa v Slovensko rodovno knjigo. Ko je rodovnik podpisan s strani vodje rodovne knjige, boste po elektronski pošti (če ste jo na vlogi navedli), prejeli račun za opravljeno storitev. Ko je račun poravnan, vam rodovnik pošljemo priporočeno po pošti. V kolikor elektronske pošte niste navedli, vam bomo rodovnik poslali nazaj po povzetju. *VSI psi v polnem ali delnem lastništvu slovenskega državljana morajo biti PRED pristopom na prvo prireditev v Sloveniji vpisani v Slovensko rodovno knjigo. Če pes ni vpisan v Slovensko rodovno knjigo pred prireditvijo, se le-te ne more udeležiti!

FCI DELOVNO POTRDILO

Vloga za izdajo FCI delovnega potrdila  WIkonca / pdficon small
V kolikor želite svojega psa/psico razstavljati v razredu delovnih, morate ob prijavi priložiti FCI delovno potrdilo. Le tega vam izdamo, če je vaš pes izpolnil potrebne pogoje:

ŠPORTNE PASME (pasme, ki so po klasifikaciji FCI zavedene kot delovne pasme in za izdajo mednarodnega prvaštva potrebujejo delovno potrdilo)
opravljen izpit IPO VO ali IPO 1 ali za pasmo predpisan izpit (npr. pašni izpit, ipd.)


FCI 10
HRTI
potrdilo o veljavni COURSING ali RACING LICENCI, sodelovanje na vsaj 2-ih mednarodnih coursing tekmovanjih v obdobju vsaj leta in enega dne, brez diskvalifikacij. Poleg navedenega mora pes na teh tekmah osvojiti vsaj 75% možnih točk in biti uvrščen v zgornji polovici.


LOVSKE PASME


FCI 4 
STANDARDNI JAZBEČAR, LOVSKI TERIER
opravljen  VUP


FCI 4
PRITLIKAVI IN
KUNČJI JAZBEČAR
opravljen PNZ ali VZREJNA PREIZKUŠNJA ali DELNI PREIZKUS


FCI 6
GONIČI
opravljen  UP ali DUT


FCI 6
KRVOSLEDCI
opravljen UP PO KRVNI SLEDI


FCI 7
PTIČARJI
opravljen JZP ali PPA ali ŠPP ali VUP


FCI 8
PRINAŠALCI
opravljen LP-R ali TP-R


FCI 8
ŠARIVCI
opravljen UP ZA ŠARIVCE


FCI 8
PREPELIČARJI
opravljena VZREJNA PREIZKUŠNJA


KINOLOŠKA PRIZNANJA

Vloga za priznanje  pdficon small

Pogoje za podelitev posameznega priznanja si lahko preberete v PRAVILNIKU.

Predloge na zgornjem obrazcu pošljite na Komisijo za kinološka priznanja pri KZS, Zapoge3D, 1217 Vodice.

SODNIŠKI PRIPRAVNIKI
Vsi dokumenti, ki se vežejo na Komisijo za izobraževanje in izpite – najdete pod Komisijo za šolanje, na strani KLIK!

Vloga za stažiranje  na prireditvi