Šampionati Slovenije

Vlogo za vsa prvaštva Slovenije morate poslati na predpisanem obrazcu:
VLOGA ZA IZDAJO PRVAŠTVA SLOVENIJE (klikni!)

Vlogi za izdajo prvaštva priložite fotokopijo rodovnika ter fotokopije ocenjevalnih listov in CAC/PRM kartic. V kolikor je za vašo pasmo za dosego prvaštva obvezen delovni izpit, prosim vlogi priložite tudi fotokopijo delovnega potrdila.
Popolno dokumentacijo lahko posredujete na elektronski naslov sampionati@kinoloska.si ali po navadni pošti na KZS, Zapoge 3d, 1217 Vodice.

Za mednarodne šampionate so obrazci dostopni na (v angleškem jeziku) – http://www.fci.be/en/FCI-International-Championship-41.html
Prosimo, da vlogo, z vso potrebno dokumentacijo, pošljete na sampionati@kinoloska.si (vlog ne pošiljajte direktno na FCI, saj mora biti poslana s strani nacionalne kinološke zveze). 

Novo! Po 15.08.2022 ne veljajo več omiljeni pogoji za mladinski šampionat:
Sklep 4-1/2022: UO KZS sklene, da se prekliče vse sklepe, ki so se vezali na omejitve gibanja v RS. Preklican je sklep Sklep 2.1-59/2021 – možnosti opravljanja vzrejnega pregleda na administrativni način in Sklep 2.2-59/2021 – ogledi legel na daljavo. Prekliče se tudi sklep SKLEP ŠT. 125/9-2020 KSV*.
Za dosego naziva Mladinski šampion je potrebno pridobiti tri (3) PRM v razredu mladih, nazivi morajo biti doseženi pri različnih sodnikih. * Preklic sklepa 125/9-2022 KSV zaradi že javno objavljenih pogojev razstav članic velja po 15.08.2022.

SKLEP ŠT. 125/9-2020 KSV:  omili se pogoje za slovenski mladinski šampionat v lepoti zaradi odpovedanih razstav zaradi koronavirusa. Potrebni sta dve kandidaturi (PRM ali CAC), osvojeni do starosti 24 mesecev. Razlaga sklepa: Sklep je veljaven od 17.08.20. Ker je sklep sprejet zaradi odpovedi razstav v povezavi z koronavirusom, veljajo vse kandidature, ki so dosežene po 12.03.2020, ko je Slovenija razglasila pandemijo koronavirusa. Velja do preklica.


Pogoji za dosego šampionatov Slovenije


Pogoji v veljavi od 15.10.2019

Zahtevek za posamezen šampionat lahko po 15.10.2019 vloži vsak lastnik psa, katerega pes je na ta dan izpolnil pogoje.

»Šampion Slovenije v lepoti – CH SLO«

1) Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti ne zahteva tudi delovni izpit:
• Tri (3) kandidature CAC SLO
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

2) Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit:
• Dve (2) kandidaturi CAC SLO
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

Izpolnjevanje pogojev je zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev po različnih kriterijih. Kandidatur CACIB in Rezervni CACIB se pri izpolnjevanju pogojev za podelitev naslova Prvak Slovenije ne upošteva.

Upoštevajo se vse kandidature CAC, pridobljene na vseh prireditvah pod okriljem KZS(na mednarodnih, državnih prireditvah in specialkah s podelitvijo CAC)

» Razstavni šampion Slovenije  – Razstavni CH SLO«

Pasme, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit, vendar tega pogoja ne izpolnjujejo, lahko osvojijo naziv »Razstavni šampion Slovenije« brez delovnega izpita. Z osvojenim nazivom »Razstavni šampion Slovenije« bo možno psa prijaviti v razred prvakov na državnih in mednarodnih razstavah.
Pogoji za dosego naziva »Razstavni šampion Slovenije«:
• Tri (3) kandidature CAC SLO
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

»Mladinski šampion Slovenije v lepoti – CH J SLO«

•Po 15.08.2022 so potrebne tri kandidature (PRM ali CAC), osvojene do starosti 24 mesecev.
• vsaka kandidatura mora biti dosežena pri različnih sodnikih

S 15.08.2022 je spodnja omilitev preklicana! Potrebni sta dve kandidaturi (PRM ali CAC), osvojeni do starosti 24 mesecev. Razlaga sklepa: Ker je sklep sprejet zaradi odpovedi razstav v povezavi z koronavirusom, veljajo vse kandidature, ki so dosežene po 12.03.2020, ko je Slovenija razglasila pandemijo koronavirusa.
Veljavnost spremembe od 17/8/20 do preklica.

»Veteranski šampion Slovenije v lepoti CH V SLO«

• Tri (3) ocene odlično 1 v razredu veteranov na državnih ali mednarodnih razstavah v Sloveniji,
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki.

»Velešampion Slovenije – Grand CH-SLO« – (pogoji ostajajo nespremenjeni)

Lahko postane pes ki ima že osvojen naziv Ch SLO in ki je osvojil:
• 4 kandidatura CAC SLO v razredu prvakov
• vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
• vsaj 1 kandidatura CAC SLO mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
• vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih.

Uveljavljajo se kandidature CAC, osvojene po potrditvi CH SLO ali Razstavni CH SLO

»Slovenski up«

Sklep UO KZS 4.2-32/2020: UO KZS potrdi SKLEP ŠT. 131/8k-2020: KSV predlaga, da UO sprejme sklep, s katerim se uvaja nov razstavni naziv “Slovenski up” ali “Slovenian hope”. Za ta naziv kandidirajo psi, prijavljeni v razred mladičev (4 do 6 mesecev) ali najmlajših (6 do 9 mesecev). Pogoji za osvojitev naziva:

  • 3 opisne ocene zelo perspektiven iz razreda mladičev ali najmlajših;
  • opisne ocene morajo biti pridobljene pri treh različnih sodnikih;
  • prva opisna ocena je pridobljena od 4. 9. 2020 naprej.