Šampionati Slovenije

Vlogo za vsa prvaštva Slovenije morate poslati na predpisanem obrazcu:
VLOGA ZA IZDAJO PRVAŠTVA SLOVENIJE (klikni!)

Vlogi za izdajo prvaštva priložite fotokopijo rodovnika ter fotokopije ocenjevalnih listov in CAC/PRM kartic. V kolikor je za vašo pasmo za dosego prvaštva obvezen delovni izpit, prosim vlogi priložite tudi fotokopijo delovnega potrdila.
Popolno dokumentacijo lahko posredujete na elektronski naslov sampionati@kinoloska.si ali po navadni pošti na KZS, Zapoge 3d, 1217 Vodice.

Za mednarodne šampionate so obrazci dostopni na (v angleškem jeziku) – http://www.fci.be/en/FCI-International-Championship-41.html
Prosimo, da vlogo, z vso potrebno dokumentacijo, pošljete na sampionati@kinoloska.si (vlog ne pošiljajte direktno na FCI, saj mora biti poslana s strani nacionalne kinološke zveze). 

Pogoji za dosego šampionatov Slovenije


»Slovenski up«

• 3 opisne ocene zelo perspektiven 1 (VP1)  iz razreda mladičev ali najmlajših;
• opisne ocene morajo biti pridobljene pri treh različnih sodnikih;
• prva opisna ocena je pridobljena od 4. 9. 2020 naprej.
Naziv lahko pridobijo psi v razredu mladiči (4-6 mesecev) in najmlajši (6-9 mesecev).

»Mladinski šampion Slovenije v lepoti – CH J SLO«

• Tri kandidature PRM (CAC-J) v razredu mladi na državnih ali mednarodnih razstavah v Sloveniji,
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki
• vsaj ena ocena mora biti dosežena na mednarodni razstavi

»Šampion Slovenije v lepoti – CH SLO«

1) Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti ne zahteva tudi delovni izpit:
• Tri (3) kandidature CAC SLO
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih
2) Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit:
• Dve (2) kandidaturi CAC SLO
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih
Izpolnjevanje pogojev je zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev po različnih kriterijih. Kandidatur CACIB in Rezervni CACIB se pri izpolnjevanju pogojev za podelitev naslova Prvak Slovenije ne upošteva.
Upoštevajo se vse kandidature CAC, pridobljene na vseh prireditvah pod okriljem KZS(na mednarodnih, državnih prireditvah in specialkah s podelitvijo CAC)

» Razstavni šampion Slovenije – Razstavni CH SLO«

Pasme, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit, vendar tega pogoja ne izpolnjujejo, lahko osvojijo naziv »Razstavni šampion Slovenije« brez delovnega izpita. Z osvojenim nazivom »Razstavni šampion Slovenije« bo možno psa prijaviti v razred prvakov na državnih in mednarodnih razstavah.
Pogoji za dosego naziva »Razstavni šampion Slovenije«:
• Tri (3) kandidature CAC SLO
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih
»Veteranski šampion Slovenije v lepoti – CH V SLO«
• Tri (3) ocene odlično 1 v razredu veteranov na državnih ali mednarodnih razstavah v Sloveniji,
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki.

»Veteranski šampion Slovenije v lepoti – CH V SLO«

• Tri kandidature CAC-V v razredu veteranov na državnih ali mednarodnih razstavah v Sloveniji,
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki

»Velešampion Slovenije – Grand CH-SLO« 

Lahko postane pes, ki ima že potrjen naziv Ch SLO in ki je po potrditvi osvojil:
• 4 kandidatura CAC SLO v razredu prvakov
• vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
• vsaj 1 kandidatura CAC SLO mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
• vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih.
Uveljavljajo se kandidature CAC, osvojene po potrditvi CH SLO ali Razstavni CH SLO.