KZI KZS

Predsednica komisije:  Barbka Novak

E-naslov: izobrazevanjekzs@kinoloska.si

Člani komisije:
Janez NAHTIGAL
Jožef VERČKO

Zunanji sodelavki:
Petra BOGATAJ
Nataša ŽIVKO

OBVESTILO 13.5.2024

Seje KzI so praviloma drugo sredo v mesecu.

KzI v času od 1.7.2024 do 31.8.2024 ne bo imela sej, niti ne bo obravnavala prispelih vlog. Na seji 12.6.2024 bo KzI obravnavala popolne vloge, ki bodo prispele do 31.5.2024.

V času od 1.9.2024 do 31.12.2024  so datumi predvidenih sej:

 • 11.9.2024
 • 9.10.2024
 • 13.11.2024
 • 11.12.2024

OBVESTILO 12.04.2024

1) Razpis za vzrejno tetovirne referente

V imenu Komisije za izobraževanje vam sporočamo, da bo seminar za pridobitev naziva “vzrejno – tetovirni referent” organiziran dne 18.05.2024, s pričetkom ob 9:00 uri, na sedežu KZS.

Vse informacije si lahko preberete TUKAJ.

2) Razpis za vodje kroga in zapisnikarje

V imenu Komisije za izobraževanje vam sporočamo, da bo seminar za pridobitev naziva »vodja kroga in zapisnikar» potekal 25.05.2024 s pričetkom ob 8:00 uri na sedežu KZS.

Vabljeni, da si vse informacije preberete TUKAJ.

OBVESTILO – 6.2.2024

Komisija za izobraževanje predlaga vsem članicam KZS, da v kolikor organizirajo kakršna koli izobraževanja na kinološkem področju, lahko o tem obvesti KzI. KzI pa bo objavila dogodek na spletni strani KZS.

17.1.2024:

Spoštovani,

obveščamo vas o sledečih tekočih zadevah:

 • Ponovnem razpisu za pridobitev naziva “sodniški pripravnik” – skupaj s prijavnico
 • Odpovedi seminarja za pridobitev naziva “sodniški pripravnik”

PRILOGE:
2024-seminar pripravniki preklic
2024-razpis pripravniki-ponovni
2022-prijavnica pripravniki začetniki

Določitev datumov sej KZI za obdobje oktober 2023 – junij 2024:

 • – 11.10.2023
 • – 08.11.2023
 • – 13.12.2023
 • – 10.01.2024
 • – 15.02.2024
 • – 13.03.2024
 • – 10.04.2024
 • – 08.05.2024
 • – 12.06.2024

Vse vloge, ki bodo prispele v pisarno oziroma na e-mail KzI (izobrazevanjekzs@kinoloska.si) 10 dni pred predvideno sejo KzI bodo obravnavane na tekoči seji.

KzI je na svoji 14. seji (13.12.2023) sprejela:
Sklep 14/11-23: Za podeljevanje naziva »mednarodni sodnik« se od 1.1.2024 dosledno upošteva 3. odstavek 34. člena Pravilnika o izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju kinološkega kadra.

KzI je na svoji 11. seji (13.9.2023) sprejela:
Sklep 11/15-23: Pripravnikom, kandidatom za naziv »kinološki sodnik«, ki bi želeli opravljati stažiranje v tujini, se dovoli 1 stažiranje, ostala stažiranja morajo biti opravljena v Republiki Sloveniji v skladu s 24. členom Pravilnika o izobraževanju z dopolnitvami. O stažiranju v tujini
mora kandidat KzI obvestiti vnaprej.

KZI je dne 28.10.2022 na Korespondenčni seji soglasno sprejela sledeče sklepe, ki so bili potrjeni na 10. korespondenčni seji UO KZS:
1. KZI v novi sestavi je prevzela dokumentacijo, vezano na izobraževanje, usposabljanje in napredovanje
strokovnega kinološkega kadra
2. KZI obvešča, da bodo vloge, ki jih je prevzela od prejšnje KZI obravnavala in zaključila najkasneje do
30.11.2022.

3. KZI obvešča kandidate, da bo KZI pri obravnavi vlog, ki so na KZI prispele od 1.11.2022 dalje, upoštevala vse relevantne pravilnike FCI in KZS. Pravilnike najdete na spletni strani Kinološke zveze Slovenije https://www.kinoloska.si/pravilniki/

3.12.2023 – RAZPISI IN PRIJAVNICE

16.6.2023 – RAZPISI IN PRIJAVNICE

28.3.2023 – RAZPISI IN PRIJAVNICE

12.12.2022 – RAZPISI IN PRIJAVNICE

Obrazci:

 • izbira mentorja TUKAJ!
 • vloga za stažiranje na prireditvi TUKAJ!