KzI KZS

Predsednica komisije:  Barbka Novak

email: izobrazevanjekzs@kinoloska.si

Člani komisije:
Janez NAHTIGAL
Jožef VERČKO

Zunanji sodelavki:
Petra BOGATAJ
Nataša ŽIVKO

Določitev datumov sej KZI za obdobje oktober 2023 – junij 2024:

 • – 11.10.2023
 • – 08.11.2023
 • – 13.12.2023
 • – 10.01.2024
 • – 15.02.2024
 • – 13.03.2024
 • – 10.04.2024
 • – 08.05.2024
 • – 12.06.2024

Vse vloge, ki bodo prispele v pisarno oziroma na e-mail KzI (izobrazevanjekzs@kinoloska.si) 10 dni pred predvideno sejo KzI bodo obravnavane na tekoči seji.

KzI je na svoji 11. seji (13.9.2023) sprejela:
Sklep 11/15-23: Pripravnikom, kandidatom za naziv »kinološki sodnik«, ki bi želeli opravljati stažiranje v tujini, se dovoli 1 stažiranje, ostala stažiranja morajo biti opravljena v Republiki Sloveniji v skladu s 24. členom Pravilnika o izobraževanju z dopolnitvami. O stažiranju v tujini
mora kandidat KzI obvestiti vnaprej.

KZI je dne 28.10.2022 na Korespondenčni seji soglasno sprejela sledeče sklepe, ki so bili potrjeni na 10. korespondenčni seji UO KZS:
1. KZI v novi sestavi je prevzela dokumentacijo, vezano na izobraževanje, usposabljanje in napredovanje
strokovnega kinološkega kadra
2. KZI obvešča, da bodo vloge, ki jih je prevzela od prejšnje KZI obravnavala in zaključila najkasneje do
30.11.2022.

3. KZI obvešča kandidate, da bo KZI pri obravnavi vlog, ki so na KZI prispele od 1.11.2022 dalje, upoštevala vse relevantne pravilnike FCI in KZS. Pravilnike najdete na spletni strani Kinološke zveze Slovenije https://www.kinoloska.si/pravilniki/

3.12.2023 – RAZPISI IN PRIJAVNICE

16.6.2023 – RAZPISI IN PRIJAVNICE

28.3.2023 – RAZPISI IN PRIJAVNICE

12.12.2022 – RAZPISI IN PRIJAVNICE

Obrazci:

 • izbira mentorja TUKAJ!
 • vloga za stažiranje na prireditvi TUKAJ!