Dokumenti KZS

STROKOVNA OBVESTILA

POMEMBNO!
Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016): KSV zavrnjena sklepa 9/9-2016 in 9/10-2016 spremeni v naslednji sklep: Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

VPISI V SLR – ujemanje čipov z državo izvora
Komisija za strokovna vprašanja pri KZS je na svoji 19. redni seji, dne 13. 2. 2017, obravnavala vprašanje ujemanja čipov in rodovnikov. Prihaja namreč do menjav čipov med tretjimi državami (primer hrvaški čip – srbski rodovnik) in ne zgolj do menjave slovenski čip in tuji rodovnik, zato je sprejela sklep, ki je bil potrjen na 25. redni seji UO, 1. 3. 2017:

Sklep 15/19-2017: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) exportni rodovnik, se mora čip psa ujemati z državo izdanega rodovnika ne glede na izvor psa.

Exportni rodovniki s slovenskimi mikročipi – vpis v SLR
Zaradi preprečitve manipulacij z vpisi psov v slovensko rodovno knjigo, ki imajo rodovnik tuje države s slovenskim mikročipom, KSV sprejme naslednji sklep:
Sklep KSV 18/4-2015: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) izvozni – exportni rodovnik, v katerega je nalepljena oziroma navedena slovenska mikročip številka, KZS zavrne vpis v SLR.

Vpis psov v SLR iz ISDS in drugih organizacij, ki niso pod okriljem FCI
Sklep KSV 20/10-2015: Pse, uvožene iz tujine z rodovniki, ki niso izdani s strani članic FCI, se v skladu z FCI pravili (Standing Orders) lahko vpiše v SPR – pogojno rodovno knjigo na podlagi obvezne predhodno pridobljene pozitivne telesne ocene s strani slovenskega sodnika. Sklep ne velja za rodovnike dezidentskih organizacij iz držav, v katerih obstaja članica FCI (npr. UCI, ECI, Lovački kinološki savez,…).

 

Pravilniki FCI

FCI je objavil dopolnjena pravila za FCI sodnike, kot tudi dopolnjena pravila za FCI razstave. Prosimo, da si preberete materiale.
Dopolnitve veljajo od 1. januarja 2014 dalje.

Na voljo so tudi na povezavi: http://www.fci.be/reglements.aspx

FCI Regulations for Show Judges

Dopolnitev pravil za FCI razstave in pravila za sodnike, vezana na potne stroške sodnikov

Pravila za FCI razstave


*November 2013*

Sodniki in sodniški pripravniki – objavljamo novo FCI okrožnico.
FCI ponovno opozarja vse članice FCI, kot tudi pogodbene partnerice, da mora preteči vsaj 10 let med sodnikovo prvo zaključeno FCI skupino do statusa oz. zaključka vseh FCI skupin in s tem statusa FCI vsestranskega pasemskega (allround) sodnika.
Okrožnica FCI 54/2013


*September 2013*

Sodniki in sodniški pripravniki – objavljamo novi FCI okrožnici.
Okrožnica FCI 1
Okrožnica FCI 2