DVK ZA KRAŠKE OVČARJE

Komisija spada pod: KZS

Predsednik: Branka Sluga, branka.sluga@gmail.com, Tel: 031 332 007

Podpredsednik:
Matej LAH, 070/898 005 – lahmatej@gmail.com

Člani:
Mateja PLEVNIK, 040/235 206 – vet.plevnik@siol.net
Blaž VEHOVAR, 041/567 893 – blaz.vehovar@gmail.com
Miroslav ZIDAR, 040/800 174 – kinolog@siol.net

Naslov za pošiljanje ostale pošte: Jelka SIMČIČ – Litijska cesta 12 – 1000 Ljubljana
spletni naslov komisije: dvkko.si@gmail.com


Oseba za podajanje informacij v imenu VK
Branka Sluga, e-mail: branka.sluga@gmail.com


VABILO NA JESENSKO OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN  VZREJNI PREGLED ZA KRAŠKE OVČARJE

Sobota: 30. september 2017                                    Pričetek ocenjevanja: 10:00
Kraj ocenjevanja: KD Celje, Lokrovec 1b, Celje

Cenik: za člane KZS:                         za nečlane KZS:
telesna ocena: 17,90 EUR                 telesna ocena: 35,80 EUR
vzrejni pregled: 20,40 EUR              vzrejni pregled: 40,80 EUR

Prosimo vas, da OBVEZNO plačate pristojbino pred vzrejnim pregledom na račun Kinološke zveze Slovenije: Kinološka zveza Slovenije: Zapoge 3d, 1217 Vodice – NLB SI56 0201 0001 5148 456, referenca SI12-30009. Potrdilo o plačilu pristojbine prinesete s seboj na vzrejni pregled!!

Na oceno zunanjosti in/ali vzrejni pregled se morajo lastniki v naprej pisno prijaviti.

Prijava na ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled mora vsebovati:
– podatke o lastniku psa / psice: ime, priimek, naslov, telefon, e-naslov,
– fotokopijo rodovnika.
Prijave pošljite z navadno pošto najkasneje do 26.09.2017 na naslov:
Jelka Simčič, Litijska cesta 12, 1000 Ljubljana oz. na mail: dvkko.si@gmail.com.

POGOJI ZA PRISTOP NA OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED
Vsi psi / psice morajo imeti veljaven potni list ( modra knjižica ) z vpisanim veljavnim cepljenjem proti steklini, lastniki pa člansko izkaznico kinološkega društva ali kluba KZS, z veljavno nalepko KZS za tekoče leto. V nasprotnem primeru se storitve obračunavajo kot za nečlane, to je 100 % višje.

I/ za ocenjevanje zunanjosti ( starost najmanj 9 mesecev ) potrebujete:
– originalni rodovnik,
– za pse / psice, ki so pripeljani iz tujine izvozni rodovnik, z vpisom v Slovensko rodovno knjigo.

II/ za vzrejni pregled ( starost najmanj 12 mesecev ) potrebujete:
– originalni rodovnik in fotokopijo, za uvoženega psa / psice pa izvozni rodovnik in fotokopijo (export pedigree), z vpisom v Slovensko rodovno knjigo.
Za vzrejo se upošteva samo ocena zunanjosti,  pridobljena na ocenjevanju zunanjosti,  ki poteka v okviru vzrejnega pregleda.

III/ za podaljšanje vzrejnega dovoljenja vas prosimo, da pošiljate le knjižico in fotokopijo članske izkaznice na zgoraj navedeni naslov.
Podaljšano dovoljenje vam bomo poslali z odkupnino na vaš naslov v roku enega meseca.

Vsem, ki se bodo prijavili na naši prireditvi, bomo poslali potrditev s potrebnimi navodili.

Lastniki se strinjajo z objavo podatkov ocene zunanjosti in / ali vzrejnega pregleda za potrebe državne vzrejne komisije.
Za vsako morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes / psica, za ugrize in morebitni pogin psa / psice, je izključno odgovoren lastnik.

 

 

VABILO NA SPOMLADANSKO OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED ZA KRAŠKE OVČARJE

Sobota: 1. april 2017                Začetek ocenjevanja: 10:00
Prireditelj: DRŽAVNA VZREJNA KOMISIJA ZA KRAŠKE OVČARJE pri KZS
Kraj ocenjevanja: Hipodrom Vrbljene, za Gasilskim domom – Vrbljene 57
Cenik:        za člane KZS:                 za nečlane KZS:
telesna ocena: 17,90 EUR        telesna ocena: 35,80 EUR
vzrejni pregled: 20,40 EUR        vzrejni pregled: 40,80 EUR
Prosimo vas, da OBVEZNO plačate pristojbino pred vzrejnim pregledom na račun Kinološke zveze Slovenije: Kinološka zveza Slovenije: Zapoge 3d, 1217 Vodice – NLB SI56 0201 0001 5148 456, referenca SI12-30009. Potrdilo o plačilu pristojbine prinesete s seboj na vzrejni pregled!!

Na oceno zunanjosti in/ali vzrejni pregled se morajo lastniki pisno v naprej prijaviti.
Prijava na ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled mora vsebovati:
– podatke o lastniku psa/psice: ime, priimek, naslov, telefon, e-naslov,
– fotokopijo rodovnika.
Prijave pošljite z navadno pošto najpozneje do 27. 03 .2017 na naslov:
Branka Kranjc – Sluga, Vršnik 17, 2201 Zg. Kungota, tel.: 031 332 007 oz. na e-naslov: dvkko.si@gmail.com.

POGOJI ZA PRISTOP NA OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED

Vsi psi/psice morajo imeti veljaven potni list (modra knjižica) z vpisanim veljavnim cepljenjem proti steklini, lastniki pa člansko izkaznico kinološkega društva ali kluba KZS z veljavno nalepko KZS za tekoče leto. V nasprotnem primeru se storitve obračunavajo kot za nečlane, to je 100 % višje.

I/ za ocenjevanje zunanjosti (starost najmanj 9 mesecev) potrebujete:
–    originalni rodovnik,
–    za pse/psice, ki so pripeljani iz tujine izvozni rodovnik, z vpisom v Slovensko rodovno knjigo.

II/ za vzrejni pregled (starost najmanj 12 mesecev) potrebujete:
–    originalni rodovnik in fotokopijo, za uvoženega psa/psico pa izvozni rodovnik in fotokopijo (export pedigree), z vpisom v Slovensko rodovno knjigo.
Za vzrejo se upošteva samo ocena zunajosti, pridobljena na ocenjevanju zunanjosti, ki poteka v okviru vzrejnega pregleda.

III/ veljavnost vzrejnega dovoljenja je 2 leti; za podaljšanje vzrejnega dovoljenja vas prosimo, da pošiljate le knjižico in fotokopijo članske izkaznice:
–    vzrejno knjižico in fotokopijo veljavne članske izkaznice pošljite na naslov predsednice komisije.
Podaljšano dovoljenje vam bomo poslali z odkupnino na vaš naslov v roku enega meseca.

Lastniki se strinjajo z objavo podatkov ocene zunanjosti in/ali vzrejnega pregleda za potrebe državne vzrejne komisije.
Za vsako morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes/psica, za ugrize in morebitni pogin psa/psice, je izključno odgovoren lastnik.

Branka Kranjc – Sluga
predsednica DVK za KO