DVK ZA BARVARJE

Komisija spada pod: KZS

Predsednik: Bojan Deberšek, Tel: 041 730 551

Člani:
Burnik Radoš
Verčko Jožef
Brezovšek Zdravko
Burazer Tomaž
Kodrun Marjan
Krivec Janez

Oseba za podajanje informacij v imenu VK:
Bojan Deberšek,   041 730 551

Pogoji za pristop k vzrejnem pregledu za barvarje:
Pes/psica morata biti praviloma  že telesno ocenjena in stara najmanj 15 mesecev.
Lastnik mora vzrejni komisiji predložiti vse zahtevane dokumente (fotokopije rodovnika z obeh strani, ocenjevalnih listov s preizkušenj,  itd.).

Vzrejna dovoljenja:
Po preučitvi dokumentacije in opravljenem vzrejnem pregledu strokovni organ izda v roku 30 dni  vzrejna dovoljenja psom in psicam, ki se bodo lahko uporabljali za vzrejo. To določilo velja smo za pse in psice ki so že uspešno opravili preizkušnjo na naravni krvni sledi in imajo stopnjo displazije v mejah normale, se pravi stopnji A ali B. Ostalim se izda vzrejna dovoljenja po uspešno opravljeni UP in PPNS in predložitvi stopnje displazije v mejah normale! Vzrejna ocena se označuje z rimskimi številkami..Pri tem pomeni prva rimska številka komisijsko telesno oceno pridobljeno na vzrejnem pregledu, druga, ki stoji  za poševnico pa oceno, ki jo je pes pridobil po opravljeni preizkušnji na naravni krvni sledi.
Izdano vzrejno dovoljenje je praviloma trajno, psom velja dokler so v dobri paritveni kondiciji, psicam pa do dopolnjenega osmega (8) leta starosti, razen če vzrejna komisija ne ugotovi vzrokov za njegov odvzem.

Psom/psicam se lahko izda tudi pogojno vzrejno dovoljenje v kolikor je podana komisijska  telesna ocena DOBRO. Le-to velja praviloma za 1 leglo pri plemenkah, oz. 2 uspešna skoka (z dvema različnima psicama) pri plemenjakih. Psu oziroma psici se pogojno vzrejno dovoljenje lahko podaljša v kolikor lahko vzreditelj z dokumentirano vlogo dokaže,da je vsaj 60%mladičev iz vsakega legla prejelo najmanj prav dobro telesno oceno in opravilo uporabnostno preizkušnjo z najmanj drugim nagradnim razredom.

Obvestilo o vzrejnem pregledu za barvarje 2017