VK ZA PRINAŠALCE

Komisija spada pod: Slovenski klub retrieverjev

Predsednik: Jože Velikonja, vzreja@klub-retrieverjev.si, Tel: 041 207 450

Andrej Emih – referent za delo in podpredsednik
Slavica Skalar – referent za prinašalce
Barbara Krumpak – tajnica
Aleksandra Dajčar (po sklepu zbora sodnikov, 26.3.2022)

Razpis za redni vzrejni pregled:

Vzrejna komisija za prinašalce pri Slovenskem klubu retrieverjev prireja v soboto, 23.9.2023 ob 12.00 uri, redni vzrejni pregled na lokaciji: Lovski dom Ig, Draga 40, 1292 Ig.

Prijave pošljite (navadno, ne priporočeno) na naslov: Barbara Krumpak, Podgorica pri Šmarju 13, 1293 Šmarje-Sap. Vzrejna komisija bo poslala potrditev prijave, zato prosimo izpolnite prijavnico v celoti! Neprijavljeni psi ne bodo mogli sodelovati na prireditvi. Rok za prijavo je 13.9.2023!

Pri vzrejnem pravilniku prosimo, da se upoštevajo najnovejši sklepi KSV – https://www.kinoloska.si/sklepi-ksv-kzs/
(primer 3. člen 1.8/2 je spremenjen skladno s SKLEP ŠT. 120/7k-2020: Zdravstvene izvide za pridobitev slovenskega vzrejnega dovoljenja je mogoče pridobiti tudi na univerzitetnih klinikah držav EU ter pooblaščenih ustanovah s strani matične države ali mednarodnega združenja za določeno pasmo.)