VK ZA PRINAŠALCE

Komisija spada pod: Slovenski klub retrieverjev

Predsednik: Jože Velikonja, vzreja@klub-retrieverjev.si, Tel: 041 207 450

Andrej Emih – referent za delo in podpredsednik
Martina Krančan – referent za prinašalce
Barbara Krumpak – tajnica

Vzrejna komisija za prinašalce pri Slovenskem klubu retrieverjev prireja v soboto, 21.5.2022 ob 8.00
uri, redni vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti na lokaciji: Lovski dom Ig, Draga 40, 1292 Ig.
Prijave pošljite na elektronski naslov: vzreja@klub-retrieverjev.si . Vzrejna komisija ne pošilja
potrditev prejema prijav. Neprijavljeni psi ne bodo mogli sodelovati na prireditvi. Rok za prijavo je
14.5.2022!


 
Pri vzrejnem pravilniku prosimo, da se upoštevajo najnovejši sklepi KSV – https://www.kinoloska.si/sklepi-ksv-kzs/
(primer 3. člen 1.8/2 je spremenjen skladno s SKLEP ŠT. 120/7k-2020: Zdravstvene izvide za pridobitev slovenskega vzrejnega dovoljenja je mogoče pridobiti tudi na univerzitetnih klinikah držav EU ter pooblaščenih ustanovah s strani matične države ali mednarodnega združenja za določeno pasmo.)