VK ZA NEMŠKE DOGE

Komisija spada pod: Slovenski klub za nemške doge

Predsednik: Ksenija Oseli Donati, vzreja@sloddc.si

Igor Rac
Špela Dobraš
Ksenija Steiner Potočnik
Dušica Bučer


Oseba za podajanje informacij v imenu VK:
Igor Rac, E-mail: vzreja@sloddc.si,  041 622 675

Spletna stran: http://www.sloddc.si/

Slovenski klub za nemške doge (SloDDC)
Prireja jesenski vzrejni pregled za pridobitev prvih in dokončnih vzrejnih dovoljenj ter ocenjevanje zunanjosti v izvedbi Vzrejne komisije za nemške doge (VKND) Slovenskega kluba za nemške doge.

Jesenski vzrejni pregled (VP) in ocenjevanje zunanjosti (OZ) bo v soboto, 26.09.2020, s
pričetkom ob 11. uri na vadbišču ŠKD Alternativa v Celju (ob tovarni MIK Celje –
http://www.skdalternativa.com/).