VK ZA NEMŠKE OVČARJE

Komisija spada pod: KDNOS

Predsednik: Katja Krajnc, katja.krajnc123@gmail.com, Tel: 051 323 230

Vladimir Drol
Hari Arčon
Miroslav Zidar
Tadej Nagode
Katja Marinček


Obvestilo VKNO
Vzrejna komisija za nemške ovčarje je na dopisni seji dne 20.11.2020 ponovno obravnavala pridobitev vzrejnih dovoljenj v času epidemije koronavirusa in sprejela naslednji sklep:
Vsa vzrejna dovoljenja, ki bi pretekla z 31.12.2020, se brez dodatnih pogojev podaljšajo do 31.06.2021.
S tem je vzrediteljem dana možnost, da izpite opravijo v spomladanskem obdobju.

Oseba za podajanje informacij v imenu VK:

Katja Krajnc, 051 323 230, katja.krajnc123@gmail.com

Spletna stran komisije: www.kdnos.si