VK ZA NEMŠKE OVČARJE

Komisija spada pod: KDNOS

Predsednik: Katja Krajnc, katja.krajnc123@gmail.com, Tel: 051 323 230

Vladimir Drol
Hari Arčon
Miroslav Zidar
Tadej Nagode


Obvestilo VKNO
Vzrejna komisija za nemške ovčarje je na dopisni seji dne 20.11.2020 ponovno obravnavala pridobitev vzrejnih dovoljenj v času epidemije koronavirusa in sprejela naslednji sklep:
Vsa vzrejna dovoljenja, ki bi pretekla z 31.12.2020, se brez dodatnih pogojev podaljšajo do 31.06.2021.
S tem je vzrediteljem dana možnost, da izpite opravijo v spomladanskem obdobju.

Oseba za podajanje informacij v imenu VK:

Katja Krajnc, 051 323 230, katja.krajnc123@gmail.com

Spletna stran komisije: www.kdnos.si