VK ZA TIBETANSKE PASME

Komisija spada pod: Slovenski klub za tibetanske pasme

Predsednik: Primož Peer, ktp.slovenije@gmail.com, Tel: 031 773 777

Mira Bizjan
Anda Ovsec-Kokot
Darja Skok-Lamut
Ramona Mesarič


Oseba za podajanje informacij v imenu VK:
Primož Peer,  tel. :031 773 777 (med delovnikom od 17h do 19h)

Spletna stran:
http://www.klub-ktp.si


POMEMBNO – Odpoved vzrejnega pregleda za tibetanske pasme 28.03.2020
Zaradi epidemije koronavirusa je vzrejni pregled 28.03.2020 v Domžalah odpovedan. Za nujne vzrejne preglede se obrnite na: ktp.slovenije@gmail.com

lep pozdrav,

VK KTP Slo
P.Peer

Pogoji za vzrejo:

Vzreja je dovoljena le psom/psicam, ki so:
1. dosegli na ocenjevanju zunanjosti, oziroma razstavi s slovenskim sodnikom ali na specialni razstavi naslednje rezultate:
Pes:  ocena najmanj prav dobro (4)
Psica: ocena najmanj prav dobro (4), izjemoma dobro (3) – pogojno dovoljenje
2. ima veljavno vzrejno dovoljenje z oceno od IA do IIB
3. ob predložitvi ocene stopnje displazij ekolkov (pri starosti najmanj 12 mesecev)
4. ob predložitvi pregleda oči (PRA) in ostalih veterinarskih izvidov, če to zahteva KZS

Starost ob prvi paritvi:
– samec: najmanj 15 mesecev
– samica. najmanj 15 mesecev