KZS RAZPISUJE REDNE VOLITVE ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA, DISCIPLINSKE IN STATUTARNE KOMISIJE

CELOTEN RAZPIS ZA VOLITVE DOSEGLJIV TUKAJ!

Na podlagi  79. člena, 80. člena in 81. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije, volilna komisija v sestavi Branko Puš, predsednik, Bojana Razpotnik, članica in  Špela Židan , članica, na podlagi sklepov prve seje  dne 25. avgusta 2020

RAZPISUJE REDNE VOLITVE

za

člane Nadzornega odbora, Disciplinske komisije ter Statutarne komisije.

Volilna komisija Kinološke zveze Slovenije poziva vse članice in člane članic Kinološke zveze Slovenije, da predložijo kandidature za kandidatko ali  kandidata za

  • člana/članico Nadzornega odbora
  • člana/članico Disciplinske komisije
  • člana/članico Statutarne komisije

Kinološke zveze Slovenije.

Volilni postopki in roki pričnejo teči  vključno z dnem 26. avgustom 2020.

Vse kandidature morajo biti poslane v roku 60 dni od dneva razpisa, do vključno 26. oktobra 2020 priporočeno po pošti, s poštnim žigom in z navedbo za katero mesto se kandidira, na naslov:

Kinološka Zveza Slovenije

Volilna komisija

» Kandidatura za volitve – ne odpiraj«

Zapoge 3d

1217 VodiceCELOTEN RAZPIS DOSEGLJIV TUKAJ!