Naslednje seje KzI – obvestilo

V imenu Komisije za izobraževanje vas obveščamu o datumu naslednjih sej KzI:

  • 21.6.2023 (seja prestavljena zaradi odsotnosti članov)
  • 13.9.2023

V mesecu juliju in avgustu KzI ne bo imela sej in ne bo delovala. Vse vloge, ki bodo prišle na KzI do 12.6.2023 bodo obravnavane na seji 21.6.2023. Kasnejše vloge pa na seji 13.9.2023.