Novi pravilnik vzrejo za prinašalce

Sporočamo vam, da je delni zbor sodnikov na svojem rednem letnem delnem zboru dne 26. 03. 2022 (potrjen s strani KSV KZS in UO KZS dne 29. 11. 2022) sprejel nekatere spremembe in dopolnitve Pravilnika za vzrejo prinašalcev, ki ga objavljamo v celoti. Spremembe oz. dopolnitve so označene v odebeljenem tekstu.

S tem preneha veljavnost sedanjega vzrejnega pravilnika in se uporablja pravilnik za vzrejo (2022), ki je objavljen na spletni strani Kinološke zveze Slovenije in Slovenskega kluba retrieverjev. To velja tudi za vse paritvene kombinacije.

Vzrejna komisija za prinašalce je s temi popravki želela zaščititi vzrejno populacijo psic (z omejitvijo števila carskih rezov na 2 in število legel posamezne plemenke na največ 4). Poleg tega želi vzrejna komisija preprečiti škodljivo slikanje kolkov in komolcev brez sedacije. To določilo je sedaj tudi v skladu z zahtevo FCI, da se vsa slikanja skeleta opravijo v sedaciji.

Da ohranimo minimalni nivo kvalitete populacije prinašalcev, smo med pogoje za podaljšanje pogojnih vzrejnih dovoljenj vrnili določilo pregleda potomcev. Ohranili smo tudi pogoj testiranja labradorcev na gen za razredčenje barve, saj je lahko ta gen povezan s številnimi značajskimi težavami ter alopecijo, neozdravljivo kožno boleznijo. Lastniki labradork, bodite pozorni na pogoj, da morajo tudi plemenjaki iz tujine imeti opravljen ta genski test (in rezultat D/D)!

Lep pozdrav

Vzrejna komisija za prinašalce, Jože Velikonja, predsednik