O P R A V I Č I L O

Kinološka zveza Slovenije, je s sklepom UO številka 6/33-2018 ki se glasi : »Upravni odbor KZS na osnovi sklepa KSV 23-30/2018, v skladu z 41. členom, 4. alineja 1. točke, LKD Gorica Nova Gorica odvzame organizacijo vseh prireditev za leto 2018. LKD Gorica Nova Gorica naj v letu 2018 izobrazi zadostno število strokovnega kadra. Sklep stopi v veljavo takoj.«

odvzela  organizacijo vseh kinoloških prireditev za leto 2018.

Upravni odbor je po proučitvi dokumentov  ocenil, da je bil ukrep Kinološke zveze Slovenije oziroma takratne Komisije za strokovna vprašanje in Upravnega odbora pod vodstvom Egona Dolenca neupravičen.

Kinološka zveza Slovenije se Lovsko kinološkemu društvu Gorica Nova Gorica iskreno opravičuje.

                                                                           Štefan Šinko

                                                    predsednik Kinološke zveze Slovenije