Obvestilo članicam – Imenovanje Volilne komisije

Spoštovane članice KZS,

v skladu s predlogom NO KZS in v skladu s Statutarnimi določili bom sklical
redno skupščino KZS na kateri se bodo izvedle volitve predsednika KZS,
članov Nadzornega odbora KZS, članov Statutarne komisije KZS in članov
Disciplinske komisije KZS.

Na osnovi zgoraj navedenega in v skladu z 79. členom Statuta KZS
imenujem Volilno komisijo v sestavi:

1. Brane Puš

2. Elizabeta Košuta Arčon

3. Dušan Žorž

 
Egon Dolenc l. r.

predsednik KZS
Zapoge, 23. 6. 2016